Mein Weg nach Deutschland© Alina Holtmann / Maridav

Mein Weg nach Deutschland

Event Calendar Welcome to Germany

Are you coming to Germany soon? The Goethe-Institut's Welcome Coaches offer free events on living, working and mobility at six Goethe-Instituts in Germany and online.

Register now

Tuklasin ang Alemanya

Nais mo bang matuto ng sari-saring impormasyon tungkol sa Alemanya? Maaari kang manood ng mga bidyo at makinig ng mga podcast dito. Makahahanap ka rin ng iba’t ibang uri ng taong nakarating sa bansa.

Buhay sa Germany

Malapit ka na ba pumunta sa Alemanya o baka naman nariyan ka na? Dito makakahanap ka ng impormasyon tungkol sa pamumuhay at pagtatrabaho sa Alemanya at mga sagot sa mga madalas na katanungan. Wala ba dito ang iyong katanungan? Maaari kang magpadala sa amin ng mensahe gamit ang contact form.

Magsanay ng German

Nais mo bang mag sanay ng wikang Aleman? Dito mahahanap mo ang mga pelikula at mga pagsasanay, laro at mga apps para makapagsanay ka ng wikang Aleman. Panoorin ang aming munting seryeng “Erste Wege in Deutschland” kasama si Nevin at gumawa ng mga pagsasanay doon, basahin ang blog ni Kimo at ikwento mo sa kanya ang iyong karanasan, laruin ang “Liebe auf Deutsch” at magpasiya para sa iyong sarili kung papaano matatapos ang istorya at iba pa!

Paghahanap ng Tulong

Mayroon ka bang mga katanungan tungkol sa pamumuhay sa Alemanya o kailangan ng tulong? Maaari kang makahanap ng mga contact: nang hindi nagpapakilala sa internet o direkta sa iyong lungsod.

Paghahanap ng Tulong

Mayroon ka bang mga katanungan tungkol sa pamumuhay sa Alemanya o kailangan ng tulong? Maaari kang makahanap ng mga contact: nang hindi nagpapakilala sa internet o direkta sa iyong lungsod.

You see the face of a young woman sitting in front of a building and looking serious. © Goethe-Institut

InfoHouses at Welcome Coaches

Kararating mo lang ba sa Alemanya at nais mong masuportahan ka sa una mong oryentasyon? Mayroon ka bang mga katanungan o nais mo bang makahanap ng bagong magkakilala? Sa anim na Goethe Institutes at 35 InfoHouses, maaari mong matututunan kung paano mabuhay at magtrabaho sa Alemanya, pati na matutunan ang wika ng bansa. Mayroon ding Welcome Coaches na maaaring sumuporta sa iyo sa mga unang araw mo sa Alemanya.

InfoHouses at Welcome Coaches

Kararating mo lang ba sa Alemanya at nais mong masuportahan ka sa una mong oryentasyon? Mayroon ka bang mga katanungan o nais mo bang makahanap ng bagong magkakilala? Sa anim na Goethe Institutes at 35 InfoHouses, maaari mong matututunan kung paano mabuhay at magtrabaho sa Alemanya, pati na matutunan ang wika ng bansa. Mayroon ding Welcome Coaches na maaaring sumuporta sa iyo sa mga unang araw mo sa Alemanya.

May malapit ba na Infohaus sa iyo?
Graphic map of Germany with the locations of the info houses marked on it Grafik: Carolin Eitel © Goethe-Institut