Leben mit Behinderung Foto (Ausschnitt): VGstockstudio/ Shutterstock.com

Mula noong 2009, ang UN Convention sa Karapatan sa Kapansanan ay may bisa sa Germany. Ang batas ay nagsasaad na ang mga taong may kapansanan ay dapat magkaroon ng pantay na paglahok sa lipunan.

Sa Germany, ang mga probisyon ay ginagawa upang matiyak na maaaring magmaneho ang mga gumagamit ng wheelchair sa lahat ng mga pampublikong gusali o kahit na makapasok sa mga bus at tram nang walang anumang problema. Kadalasan may mga rampa.

Ang mga bulag na tao ay maaaring makapagbasa gamit ang kanilang pag-sign. Ang mga ito ay tatlong itim na tuldok sa isang dilaw na background. Sila ay madalas na magsuot ng isang blindfold sa kanilang mga armas at magkaroon ng isang stick o kahit isang gabay aso sa kanila. Maraming trapiko ang gumagawa ng ilang ingay. Pagkatapos, alam ng bulag ang mga tao kung maaari silang tumawid sa kalye. Ang Braille ay matatagpuan din sa maraming mga pampublikong gusali.
 
Kung hindi narespeto ang kaninang mga karapatan, maaari silang magsampa ng kaso ng diskriminasyon. Tingnan ang seksyon sa aming web portal.

Man sieht eine Hebevorrichtung mit einem blau-weißen Aufkleber, der ein Symbol mit einem Rollstuhlfahrer zeigt. © Goethe-Institut

Video International Sign