Photo by Jeremy Yap on Unsplash

รางวัลเอฟเฟกต์
ภาพและการถ่ายทำ

มอบให้แก่ภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงฝีมือการสร้างภาพระดับสูงสุดผ่านการถ่ายทำภาพยนตร์หรือแอนิเมชั่น นอกจากนี้ เอฟเฟ็กต์ที่ไปเหนือกว่าความงาม โดยให้ประโยชน์ทางการศึกษาด้วย หลักการหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้อธิบายอย่างชัดเจนและทำให้รู้สึกมีส่วนร่วมผ่านวิชชวลเอฟเฟ็กต์

รางวัลเอฟเฟกต์
ภาพและการถ่ายทำ

More Life - Decoding the Secret of Aging

ความชราสามารถย้อนกลับหรือยกเลิกได้ไหม? หากเราไขความลับสุดท้ายของชีววิทยามนุษย์ได้สำเร็จ ในไม่ช้า เราก็สามารถเอาชนะโรคต่างๆ ในวัยชรา เช่น มะเร็ง สมองเสื่อม และปัญหาหัวใจได้ การแข่งขันเพื่อคิดค้นยามหัศจรรย์นั้นได้ดำเนินไปอย่างเต็มรูปแบบแล้ว นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังใกล้ความฝันอันยาวนานของมนุษยชาติที่จะมีชีวิตเป็นอมตะมากขึ้นทุกทีแล้ว ใครก็ตามที่นำยาวิเศษนี้ออกสู่ตลาดได้ก่อนก็จะรวยก่อนแน่ๆ ดังนั้นในฮ่องกง บริษัทสตาร์ทอัพด้านชีวภาพจึงได้รับการอัดฉีดเม็ดเงินจากนักลงทุน ในสหรัฐอเมริกา บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆ ก็กำลังลุยหนักและแข่งขันกันเพื่อแย่งตัวนักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลก ในขณะที่วิสัยทัศน์ของผู้บุกเบิกบางรายกำลังแตกออกเหมือนฟองสบู่ แต่ก็ยังมีรายอื่นๆ กำลังรีบเร่งนำตัวยาที่ยังมีข้อกังขาออกสู่ตลาด แต่ในยุคนี้ประสิทธิภาพของมันสามารถตรวจวัดได้แล้ว เมื่อเราจะเอาชนะความชราและโรคในวัยชราให้ได้ ก็เกิดคำถามเบื้องต้นตามมา ได้แก่  เราควรแทรกแซงธรรมชาติมากขนาดนี้หรือไม่? ประชากรจะล้นโลกหรือไม่? ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้แอนิเมชั่นและ CGI เพื่อบรรยายกระบวนการทางชีววิทยาได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยให้ผู้ชมเข้าใจวิทยาศาสตร์อันซับซ้อนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังประเด็นดังกล่าว

  • ประเภท วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี

  • ชื่อเดิม Kurz vor ewig - Wie wir den Code des Alterns knacken
  • ผู้กำกับ Martin Koddenberg
  • ผลิตโดย Deutsche Welle
  • เวลา 52 นาที
  • ประเทศ ประเทศเยอรมัน
  • ปี 2022