Photo by Jeremy Yap on Unsplash

รางวัลวิชชวลเอฟเฟ็กต์และการถ่ายทำ
2018

มอบให้แก่ภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงฝีมือการสร้างภาพระดับสูงสุดผ่านการถ่ายทำภาพยนตร์หรือแอนิเมชั่น นอกจากนี้ เอฟเฟ็กต์ที่ไปเหนือกว่าความงาม โดยให้ประโยชน์ทางการศึกษาด้วย หลักการหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้อธิบายอย่างชัดเจนและทำให้รู้สึกมีส่วนร่วมผ่านวิชชวลเอฟเฟ็กต์

รางวัลวิชชวลเอฟเฟ็กต์และการถ่ายทำ

อาณาจักรฟังไจผู้สร้างโลก

นี่คือเรื่องราวน่าทึ่งของรา (ฟังไจ) ที่สร้างโอกาสของการดำรงชีวิตอยู่บนบก ราไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์  - ราเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่สามซึ่งจัดอยู่ในอาณาจักรฟังไจ (เห็ด รา ยีสต์) และเมื่อเรามองสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ ในบริบทของวิวัฒนาการและประวัติศาสตร์ธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์ก็กำลังค้นพบอะไรบางอย่างที่จะส่งผลให้ชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป ราบางชนิดจะช่วยชีวิตเราได้ แต่บางชนิดก็เป็นภัยคุกคามโดยจะก่อให้เกิดโรคในมนุษย์พืชสัตว์ ซึ่งตอนนี้เราเองก็เพิ่งเริ่มเข้าใจความแตกต่างนี้ ว่าราชนิดไหนมีคุณ ชนิดไหนเป็นโทษ ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เราเห็นถึงเทคนิกการถ่ายทำอย่างยอดเยี่ยมและยังพาเราเข้าไปสำรวจโลกอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก พร้อมกับประโยชน์ต่างๆ จากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่สามารถทำให้เรามีชีวิตและความเป็นอยู่ในอนาคตที่ดีขึ้น เป็นประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติที่มีความสำคัญมากทีเดียว

  • ประเภท วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี

  • ชื่อเดิม The Kingdom - How Fungi Made Our World
  • ผู้กำกับ Annamaria Talas/Simon Nasht
  • ผลิตโดย Canadian Media Fund, CBC, CuriosityStream, Create NSW, Screen Australia, SVT, Telefilm, ZDF/ARTE
  • เวลา 52:13 นาที
  • ประเทศ ออสเตรเลีย, แคนาดา
  • ปี 2018