Photo by Jeremy Yap on Unsplash

Giải Thưởng Hiệu Ứng Hình Ảnh & Điện Ảnh
2022

Vinh danh bộ phim thể hiện trình độ kỹ xảo hình ảnh cao nhất thông qua kỹ xảo điện ảnh hoặc hoạt hình. Hơn nữa, các hiệu ứng vượt ra ngoài thẩm mỹ bằng cách phục vụ mục đích giáo dục. Các nguyên lý hay quy trình khoa học được giải thích rõ ràng, hấp dẫn thông qua các hiệu ứng hình ảnh.

Giải Thưởng Hiệu Ứng Hình Ảnh & Điện Ảnh

More Life - Decoding the Secret of Aging

Can the aging process be reversed - or even halted, altogether? If we manage to decode this final mystery of our human biology, we might soon be able to eradicate age-related illnesses like cancer, dementia and heart problems.
 

  • Các thể loại Khoa học tự nhiên, Khoa học đời sống & Công nghệ

  • Tựa đề nguyên bản Kurz vor ewig - Wie wir den Code des Alterns knacken
  • Đạo diễn Martin Koddenberg
  • Sản xuất bởi Deutsche Welle
  • Trong thời gian 52 Nhiều phút
  • Quốc gia nước Đức
  • Năm 2022