© iStock_mariusz_prusaczyk

Chủ đề của năm 2023

Thập kỷ Phục hồi Hệ sinh
thái của LHQ

Năm 2023, Liên hoan Phim Khoa học là đối tác hỗ trợ chính thức của Thập kỷ Phục hồi Hệ sinh thái của Liên hợp quốc. Chủ đề là lời kêu gọi bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn thế giới. Thập kỷ của Liên Hợp Quốc kéo dài từ năm 2021 đến năm 2030, đây cũng là thời hạn cuối cùng của các Mục tiêu Phát triển Bền vững và mốc thời gian mà các nhà khoa học đã xác định là cơ hội cuối cùng để ngăn chặn biến đổi khí hậu thảm khốc. Phục hồi hệ sinh thái có nghĩa là hỗ trợ phục hồi các hệ sinh thái đã bị suy thoái hoặc bị phá hủy cũng như bảo tồn các hệ sinh thái còn nguyên vẹn.

Liên hoan Phim Khoa học cam kết nêu bật tầm quan trọng của cách tiếp cận hệ sinh thái đối với việc quản lý lãnh thổ, nước và tài nguyên sinh vật cũng như nhu cầu tăng cường nỗ lực giải quyết tình trạng sa mạc hóa, suy thoái đất, xói mòn và hạn hán, mất đa dạng sinh học và khan hiếm nước, những vấn đề mà được coi là những thách thức lớn về môi trường, kinh tế và xã hội đối với sự phát triển bền vững toàn cầu.

Viện Goethe và Thập kỷ Khôi phục Hệ sinh thái của Liên Hợp Quốc mời các nhà làm phim, nhà sản xuất, đài truyền hình và các tổ chức trên toàn thế giới gửi phim tới liên hoan phim để xem xét. Lời kêu gọi nộp hồ sơ kéo dài đến ngày 20 tháng 3 năm 2023, bạn có thể tìm thấy mẫu đơn đăng ký trên trang web. Việc gửi phim hoàn toàn miễn phí. Liên hoan diễn ra trên toàn thế giới từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023.

SFF 2023 - UN Decade Logo © UN Decade on Ecosystem Restoration

https://www.decadeonrestoration.org