© istock_sarayut

Chủ đề của năm 2020

Mục tiêu phát triển bền vững

Trong năm 2015, 193 quốc gia đã áp dụng một tầm nhìn cho thế giới vào năm 2030. Đây là tầm nhìn đầy tham vọng: một thế giới hòa bình và thịnh vượng được xây dựng trên nền tảng của một môi trường tự nhiên lành mạnh. Một thế giới trong đó sức khỏe được cải thiện, ai cũng có thể tiếp cận với giáo dục chất lượng, việc làm tốt và giảm bất bình đẳng, cùng những nguyện vọng khác.
 
Tầm nhìn này, được nêu trong 17 mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals - SDG), là kế hoạch chi tiết chung của chúng tôi cho một tương lai tốt đẹp hơn, bền vững hơn. Để đạt được tương lai đó, chúng ta phải nhìn vào thế giới ngày nay, hiểu được các khả năng tạo ra sự thay đổi và hành động để thay đổi xảy ra.
 
Hợp tác với Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP), mục đích của Liên hoan phim khoa học 2020 là khám phá những khả năng này. Thông qua một bộ sưu tập gồm các bộ phim quốc tế về khoa học, công nghệ và môi trường, liên hoan giúp mở rộng đối thoại về các vấn đề trọng tâm của SDG. Đồng thời, thông qua cuộc trò chuyện này, liên hoan giúp truyền cảm hứng hành động vì sự cải thiện của con người và hành tinh.

  

Một đám đông người đeo mặt nạ trong giờ cao điểm vào ngày 18 tháng 3 năm 2020 tại Bangkok, Thái Lan

Tại sao các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) quan trọng hơn bao giờ hết
>> Đọc bài viết

Năm 2020 được coi là một dấu mốc quan trọng cho việc hợp tác quốc tế, với các hội nghị toàn cầu lớn về đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, bình đẳng giới và nhiều vấn đề khác nữa. Một năm đầy kỳ vọng và các hoạt động hứng khởi bị quay lui do đại dịch COVID-19. Tìm kiếm con đường phía trước từ đây có lẽ còn khó khăn hơn trước.

Inger Andersen, UN Under-Secretary-General, Executive Director, UN Environment Programme

Message from Inger Andersen
>> Read article

Nobody expected 2020 to turn out this way. COVID-19 has unravelled our way of life, and as slowly emerge from the pandemic, countries around the world will invest trillions of dollars to restart economies and tackle the worst recession since the Great Depression.