Photo by Jeremy Yap on Unsplash

Goethe-Institut

Giải thưởng Phát minh
2020

Trao cho phim đã có những nỗ lực nổi bật trong việc thúc đẩy tìm hiểu về khoa học trong đại chúng. Bộ phim phải khơi nguồn say mê và sự nhiệt tình nắm bắt khoa học và kiến thức. Bộ phim phải tạo ra một sự cân đối mẫu mực giữa giáo dục và giải trí với chất lượng cao nhất.

Giải thưởng Phát minh

nine-and-a-half - Your Reporters: Wind, Waves, Dung - What are Renewable Energies?

Năng lượng tái tạo? Điện của tương lai? Trong tập này của nhóm chín-một-phần-hai, Robert muốn tìm hiểu chúng rốt cuộc là gì. Nhược điểm của các phương pháp tạo năng lượng riêng lẻ là gì? Và làm thế nào chúng ta có thể tạo ra điện từ gió, sóng và phân trong tương lai? Đội ngũ phóng viên của chương trình có nội dung phù hợp với các chủ đề hiện đang gây hứng thú cho trẻ em. Và họ cũng biết cách trình bày các chủ đề này một cách hấp dẫn.


Sustainable Development Goals

7 - Industry, Affordable and Clean Energy

  • Các thể loại Giải trí giáo dục Gia đình

  • Tựa đề nguyên bản neuneinhalb – Deine Reporter: Wind, Wellen, Mist – Was sind erneuerbare Energien?
  • Sản xuất bởi tvisison GmbH/WDR
  • Trong thời gian 9:30 Nhiều phút
  • Quốc gia nước Đức
  • Năm 2019

Thông tin về đạo diễn

Antía Martínez Amor