Οι δράσεις μας για τη γερμανική γλώσσα

Unser Engagement für Deutsch © Foto: Panthermedia/Viktor Thaut  Unser Engagement für Deutsch Foto: Panthermedia/Viktor Thaut

Πρωτοβουλία «Σχολεία − Μαζί χτίζουμε το μέλλον»

Η πρωτοβουλία «Σχολεία – Μαζί χτίζουμε το μέλλον» (PASCH) έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν περισσότερα από 1.700 σχολεία που έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τη Γερμανία. Το Ινστιτούτο Goethe υποστηρίζει μέσω ειδικευμένων εκπαιδευτικών περίπου 550 σχολεία της PASCH στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα 100 και πλέον χωρών.

Πύλη αποφοίτων Γερμανίας

Το Portal Αποφοίτων Γερμανίας είναι ένα κοινωνικό δίκτυο για την προώθηση της δικτύωσης και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ αποφοίτων της Γερμανίας, επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και οργανισμών.

Europanetzwerk Deutsch

Μέσω του προγράμματος Europanetzwerk Deutsch το Υπουργείο Εξωτερικών και το Ινστιτούτο Goethe προωθούν τη γερμανική γλώσσα ως  γλώσσα εργασίας και διαδικασίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στηρίζουν ένα ενεργό ευρωπαϊκό δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους σε έναν  κύκλο εξειδικευμένων μαθημάτων γλώσσας στη Γερμανία.