Διδασκαλία Γερμανικών Φωτ.: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Διδασκαλία Γερμανικών

Το Ινστιτούτο Γκαίτε έχει παγκοσμίως ηγετική θέση στην παροχή προγραμμάτων για την επιμόρφωση καθηγητών Γερμανικών – στην Κύπρο, στη Γερμανία ή στα τμήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Για το μάθημά σας θέτουμε στη διάθεσή σας σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό και διαδραστικές δραστηριότητες. Ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου Γκαίτε για καθηγητές.

Επιμόρφωση

Το Ινστιτούτο Γκαίτε προσφέρει κάθε χρόνο περισσότερα από 1.000 προγράμματα επιμόρφωσης για καθηγητές γερμανικών σε όλο τον κόσμο και διαδικτυακά.

Μέθοδοι και εκπαιδευτικό υλικό

Σας προσφέρουμε εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία και την εκμάθηση γερμανικών, αλλά και ενδιαφέρουσες προτάσεις για το μάθημά σας. Ενημερωθείτε για τα επίκαιρα θέματα της μεθοδολογίας και διδακτικής των γερμανικών ως ξένης γλώσσας και των γερμανικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας.

Διαγωνισμοι και εκδηλωσεις

Σας παρουσιάζουμε επιλεγμένους διαγωνισμούς και εκδηλώσεις του Goethe-Institut.