Ευρώπη

Το Ινστιτούτο Γκαίτε ενισχύει τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης και προβάλλει την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρώπης και τη γερμανική συμβολή σε αυτήν. Εργάζεται μέσα στην Ευρώπη και για την Ευρώπη. Υποστηρίζει έναν κοινό ευρωπαϊκό πολιτιστικό χώρο βασισμένο στην πολιτιστική ποικιλομορφία και αυτονομία. Ταυτόχρονα, το Ινστιτούτο Γκαίτε αντανακλά την «Ευρώπη» εντός και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ασχολούμαστε με

την ανάπτυξη και την εκπαίδευση

Ακολουθήστε μας