Πρόγραμμα Υποτροφιών της ΕΕ

για την Τουρκοκυπριακή κοινότητα

Be curious. Learn. Grow. Share.

Στα πλαίσια του στόχου της στενότερης επαφής της τουρκοκυπριακής κοινότητας με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), από το 2007, το πρόγραμμα υποτροφιών της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα έχει παραχωρήσει σε περισσότερους από 2000 Τουρκοκύπριους υποτροφίες αξίας άνω των 38 εκατομμυρίων ευρώ για σπουδές και κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από τον Ιούνιο του 2022, το πρόγραμμα υποτροφιών της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Γκαίτε.

Το πρόγραμμα υποτροφιών της ΕΕ έχει δύο κύριους στόχους:

  • Να προάγει κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ της τουρκοκυπριακής κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν άμεσους δεσμούς, γνώση και κατανόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αξιών της και της πολιτιστικής της ποικιλομορφίας,
  • να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, ιδίως βοηθώντας να ξεπεραστεί το χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και αυτών που αναζητούν οι εργοδότες.

Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Ινστιτούτου Γκαίτε και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επικοινωνiα

Χρηματοδοτείται από

  • Funded by the European Union  & Goethe-Institut

Ακολουθήστε μας