Συζυγική Μετοίκηση

Πριν την ένταξη © © Goethe-Institut Bangkok Συζυγική Μετοίκηση © Goethe-Institut Bangkok

Πληροφορίες σχετικά με την απόδειξη της γλωσσικής επάρκειας για τη συζυγική μετοίκηση

Εάν θέλετε να μετακομίσετε από το εξωτερικό στον ή στη σύζυγό σας στη Γερμανία, πρέπει σε πολλές περιπτώσεις να αποδείξετε βασική γνώση της Γερμανικής Γλώσσας πριν φύγετε από τη χώρα σας. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί κάποιος να λάβει την  άδεια διαμονής, η οποία επιτρέπει την είσοδο στη Γερμανία

Μπορείτε να αποδείξετε τη βασική γνώση των Γερμανικών σας με μια εξέταση του Ινστιτούτου Γκαίτε. Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με  την εξέταση και την συζυγική μετοίκηση, καθώς και ένα παράδειγμα εξετάσεων.

Συχνές ερωτήσεις