Περισσότερες πληροφορίες

Επιστροφή σε Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Μια καλή αρχή: Τα μέρη της εξέτασης

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A1:Fit in Deutsch 1 αποτελείται από τα μέρη: Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου (ομαδική προφορική εξέταση).
Η εξέταση διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.

 

Κατανόηση γραπτού λόγου

Διαβάζεις για παράδειγμα σύντομες σημειώσεις, μικρές αγγελίες, περιγραφές προσώπων, απλές επιστολές αναγνωστών ή σύντομα δημοσιογραφικά άρθρα και επεξεργάζεσαι διάφορες ασκήσεις.

Διάρκεια: 20 λεπτά

Παραγωγή γραπτού λόγου

Απαντάς σε ένα E-Mail, ένα γράμμα, μια αγγελία ή κάτι παρόμοιο.

Διάρκεια: 20 λεπτά

Κατανόηση προφορικού λόγου

Ακούς σύντομες καθημερινές συνομιλίες, προσωπικά μηνύματα στον τηλεφωνητή, πληροφορίες από το ραδιόφωνο ή κάτι παρόμοιο και επεξεργάζεσαι διάφορες ασκήσεις.

Διάρκεια: περίπου 20 λεπτά

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παρουσιάζεις τον εαυτό σου, θέτεις ερωτήσεις για καθημερινά θέματα και απαντάς σε απλές ερωτήσεις. Επιπλέον διατυπώνεις παρακλήσεις και ανταποκρίνεσαι σε όσα λέει η συνομιλήτρια ή ο συνομιλητής σου στο πλαίσιο μιας οικείας για σένα κατάστασης.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Προυποθεσεις

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 10 έως 16 ετών.
 
Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή την κατοχή της γερμανικής υπηκοότητας.
  • Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 συνιστάται να έχουν συμπληρώσει οι υποψήφιοι το 10 έτος της ηλικίας τους.
  • Η εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 προϋποθέτει γνώσεις στο πρώτο επίπεδο (Α1)  της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).
  • Γι’ αυτό το επίπεδο απαιτούνται –ανάλογα με τις γνώσεις και τον τρόπο εκμάθησης - 80 μέχρι 200 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.