Περισσότερες πληροφορίες

Επιστροφή σε Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Μια καλή αρχή: τα μέρη της εξέτασης

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch αποτελείται από τα μέρη: Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου.
Η εξέταση διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.
 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Διαβάζεις κείμενα, όπως για παράδειγμα σύντομα δημοσιογραφικά άρθρα, ηλεκτρονικά μηνύματα, αγγελίες και πινακίδες σε δημόσιους χώρους και επεξεργάζεσαι διάφορες ασκήσεις.

Διάρκεια: 30 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Συντάσσεις σύντομα μηνύματα για θέματα του άμεσου περιβάλλοντός σου.

Διάρκεια: 30 λεπτά

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ακούς καθημερινές συνομιλίες, ανακοινώσεις και συνεντεύξεις από το ραδιόφωνο, μηνύματα στον τηλεφωνητή και αναγγελίες σε δημόσιους χώρους και επεξεργάζεσαι διάφορες ασκήσεις.

Διάρκεια: 30 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Διατυπώνεις ερωτήσεις και απαντάς σε ερωτήσεις τρίτων που αφορούν τα προσωπικά σου στοιχεία, διηγείσαι κάτι για τη ζωή σου και συμφωνείς ή οργανώνεις κάτι από κοινού με το συνομιλητή ή τη συνομιλήτριά σου.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Προϋποθέσεις

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2:Fit in Deutsch απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 12 έως 16 ετών.
 
Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή την κατοχή της γερμανικής υπηκοότητας.
  • Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch συνιστάται για υποψηφίους από 12 ετών.
  • Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2:Fit in Deutsch προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο δεύτερο επιπέδο γλωσσικής επάρκειας (A2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).
  • Για το επίπεδο αυτό απαιτούνται - ανάλογα με τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τον τρόπο εκμάθησης- 200 έως 350 διδακτικές ενότητες των 45 λεπτών.