Υλικό για εξάσκηση

Επιστροφή σε Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Αν θέλεις να προετοιμαστείς για την εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch, θα βρεις εδώ υλικό για εξάσκηση στις ενότητες: Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου.

Υλικό προς λήψη

A2-Δείγμα εξέτασης για εφήβους A2-Δείγμα εξέτασης για εφήβους:  Κατανόηση προφορικού λόγου: απ’ευθείας ακρόαση (23:03 λεπτά)
A2-Δείγμα εξέτασης  για εφήβους: Εδώ μπορείς να δεις απ’ ευθείας εξέταση στην ενότητα Παραγωγή προφορικού λόγου (12:36 λεπτά) 
© Goethe-Institut


Α2-Δείγμα εξέτασης για εφήβους Α2-Δείγμα εξέτασης για εφήβους: Απ’ ευθείας ακρόαση της ενότητας Κατανόηση Προφορικού Λόγου (24:59 Min.)