Περισσότερες πληροφορίες

Επιστροφή σε Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Κάθε άλλο παρά δύσκολα: Τα μέρη της εξέτασης

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A1:Start Deutsch 1 αποτελείται από τα μέρη: Κατανόηση γραπτού λόγου και προφορικού λόγου και Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου (προφορική εξέταση ανά ομάδες).
Η εξέταση διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.
 

Κατανόηση γραπτού λόγου

Διαβάζετε κείμενα όπως για παράδειγμα σύντομες σημειώσεις, μικρές αγγελίες, πινακίδες ή επιγραφές και επεξεργάζεσθε διάφορες ασκήσεις.

Διάρκεια: 25 λεπτά

Παραγωγή γραπτού λόγου

Συμπληρώνετε απλά έντυπα και γράφετε ένα σύντομο προσωπικό κείμενο για μια καθημερινή περίσταση.

Διάρκεια: 20 λεπτά

Κατανόηση προφορικού λόγου

Ακούτε σύντομες καθημερινές συνομιλίες, μηνύματα στον τηλεφωνητή ή ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους και επεξεργάζεσθε διάφορες ασκήσεις.

Διάρκεια: 20 λεπτά

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παρουσιάζετε τον εαυτό σας στην ομάδα. Κατόπιν διατυπώνετε ερωτήσεις από την καθημερινή ζωή, απαντάτε ανάλογα και ζητάτε κάτι από ένα μέλος της ομάδας.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Προυποθεσεις

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 απευθύνεται σε ενήλικες.
 
Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή την κατοχή της γερμανικής υπηκοότητας.
  • Για την εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
  • Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 απαιτούνται γνώσεις στο πρώτο επίπεδο (Α1) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).
  • Για να φθάσετε σ’ αυτό το επίπεδο χρειάζεσθε –ανάλογα με τις γνώσεις σας και τον τρόπο εκμάθησης- 80 μέχρι 200 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.