Υλικό για εξάσκηση

Επιστροφή σε Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Για την προετοιμασία για το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat A1: Start in Deutsch 1 Εδώ θα βρεις υλικά εξάσκησης για Hören (ακρόαση), Lesen (ανάγνωση), Schreiben (γράψιμο) και Sprechen (ομιλία).

Υλικό προς λήψη

A1-Δείγμα εξέτασης A1-Δείγμα εξέτασης:  Κατανόηση προφορικού λόγου: απ’ευθείας ακρόαση (17:08 λεπτά)
A1-Δείγμα εξέτασης:  Εδώ μπορείτε να δείτε απ’ ευθείας εξέταση στην ενότητα Παραγωγή προφορικού λόγου (13:36 λεπτά) 
© Goethe-Institut

A1-Προσομοιωτικό τεστ 01 A1-Προσομοιωτικό τεστ  01:  Κατανόηση προφορικού λόγου: απ’ευθείας ακρόαση (18:59 λεπτά)
A1-Προσομοιωτικό τεστ 02 A1-Προσομοιωτικό τεστ 02: Κατανόηση προφορικού λόγου: απ’ευθείας ακρόαση (19:04 λεπτά)