Més informació

Tornar a Goethe-Zertifikat B1

Ja podeu començar: els mòduls

El Goethe-Zertifikat B1 consta dels mòduls Llegir, Escoltar, Escriure i Parlar (examen oral en parella). L’examen es fa i s’avalua de forma unificada a tot arreu.

Els quatre mòduls es poden fer solts o en combinació. Els certificats individuals dels quatre mòduls equivalen a un certificat global únic.

Aquest examen ha estat desenvolupat conjuntament pel Goethe-Institut, la Universitat de Friburg (Suïssa) i l’ÖSD, i s’ofereix a tot arreu amb la denominació Goethe-Zertifikat B1 o ÖSD-Zertifikat B1.
 

Llegir

Haureu de llegir textos de blogs, correus electrònics, articles de premsa, anuncis i instruccions escrites. Haureu de comprendre la informació principal i els detalls més importants i també els punts de vista i opinions.

Durada: 65 minuts

Escriure

Haureu d’escriure correus electrònics/cartes informals i formals i haureu d’expressar la vostra opinió en un fòrum d’Internet.

Durada: 60 minuts

Escoltar

Haureu d’escoltar avisos, exposicions breus i converses informals, com també debats radiofònics, i haureu de ser capaços de comprendre la informació principal i els detalls més importants.

Durada: 40 minuts

Parlar

En una conversa amb el vostre company o companya, haureu de parlar sobre un tema de la vida quotidiana, per exemple, sobre viatges. Durant la conversa, haureu de respondre preguntes, expressar la vostra opinió i fer propostes. Haureu de fer una presentació sobre un tema quotidià i respondre preguntes sobre aquest tema.

Durada: 15 minuts, aprox.

Requisits

El Goethe-Zertifikat B1 és un examen d’alemany per a joves i adults.

Els exàmens del Goethe-Institut estan oberts a tothom independentment de l’edat i de la nacionalitat.
  • Per obtenir el Goethe-Zertifikat B1 per a joves es recomana una edat mínima de 12 anys.
  • Per obtenir el Goethe-Zertifikat B1 per a adults es recomana una edat mínima de 16 anys.
  • El Goethe-Zertifikat B1 requereix coneixements d’idioma corresponents al tercer nivell (B1) dels sis de l’escala de competències del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).
  • Per assolir aquest nivell cal fer –segons els coneixements previs i les condicions d’aprenentatge– de 350 a 650 classes de 45 minuts cadascuna.