Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

Voleu …

  • assistir a un institut preuniversitari a Alemanya.
  • viure i treballar a Alemanya.
  • demostrar que heu assolit el nivell B1.
  • obtenir un certificat oficial reconegut internacionalment.

El Goethe-Zertifikat B1 és un examen d’alemany per a joves i adults. Acredita un ús autònom de l’alemany i es correspon amb el tercer nivell (B1) dels sis de l’escala de competències del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).

Aprovant l’examen demostreu que …

  • compreneu els punts principals d’una conversa clara en llengua estàndard que tracti sobre aspectes coneguts relacionats amb la feina, els estudis, el temps lliure, etc.
  • sabeu sortir-vos de gairebé totes les situacions que poden sorgir a l’hora de viatjar a països de parla alemanya. 
  • podeu expressar-vos de forma senzilla i coherent sobre temes habituals o d’interès personal.
  • sabeu donar informació i descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions i explicar o argumentar de manera breu. 

Dates i inscripció

Els menors d'edat hauran de ser inscrits pels seus representants legals. La inscripció individual d’un menor d’edat pot realitzar el seu representant legal a través del nostre webshop. La inscripció de tot un grup de candidats ha der fer el responsable del grup (p.ex. grups d'escoles, empreses). En aquests cas, si us plau, ompliu el següent formulari d'inscripció per a grups: Oficina de cursos i exàmens

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Curs/ examen exempt d’IVA en virtut de l'Art.20, apartat 9 de la Llei 37/1992

**) El preu més baix que es mostra s'aplica si ja ha realitzat un curs al Goethe Institut i no fa més de 6 mesos. Els sis mesos es refereixen al període entre la finalització del curs d'idiomes i la data de la prova d'alemany. En aquest cas, el preu canvia automàticament durant el procés de reserva. Si no canvia, contacti amb la seva oficina de cursos.

Preparació

Materials de preparació

Aquí trobareu models i exemples d’exercicis per preparar l’examen en línia i de manera interactiva, com també una versió per a persones amb necessitats especials.

Més informació

Podeu trobar més informació sobre els requisits, els continguts de l’examen i altres dades d‘interès relatives al Goethe-Zertifikat B1 aquí: