Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 modular © Goethe-Institut

Voleu …

  • preparar-vos per fer estudis a Alemanya.
  • acreditar coneixements molt avançats d’alemany a la feina.
  • preparar-vos per a una activitat en l’àmbit mèdic a Alemanya.
  • demostrar que heu assolit el nivell C1.
  • obtenir un certificat oficial reconegut internacionalment.

El Goethe-Zertifikat C1 és un examen d’alemany per a adults. Acredita un nivell d’idioma molt avançat corresponent al cinquè nivell (C1) dels sis de l’escala de competències del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).

En aprovar l'examen demostra que ...

  • pot utilitzar la llengua alemanya amb eficàcia i agilitat en la vida pública, acadèmica i professional.
  • comprendre textos exigents i extensos sobre temes desconeguts i captar també significats implícits,
  • ser capaç de redactar textos clarament estructurats i detallats sobre temes complexos,
  • expressar-se de manera espontània i fluida i argumentar una postura de manera convincent.
Per a obtenir informació sobre la possibilitat d'exempció d'un altre examen d'accés lingüístic per a estudiants estrangers amb el Goethe-Zertifikat C1, dirigeixi's a la seva universitat o al centre d'ensenyament superior corresponent abans de començar els seus estudis.
 

Dates i inscripció

Els menors d'edat hauran de ser inscrits pels seus representants legals. La inscripció individual d’un menor d’edat pot realitzar el seu representant legal a través del nostre webshop. La inscripció de tot un grup de candidats ha der fer el responsable del grup (p.ex. grups d'escoles, empreses). En aquests cas, si us plau, ompliu el següent formulari d'inscripció per a grups: Oficina de cursos i exàmens

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Curs/ examen exempt d’IVA en virtut de l'Art.20, apartat 9 de la Llei 37/1992

**) El preu més baix que es mostra s'aplica si ja ha realitzat un curs al Goethe Institut i no fa més de 6 mesos. Els sis mesos es refereixen al període entre la finalització del curs d'idiomes i la data de la prova d'alemany. En aquest cas, el preu canvia automàticament durant el procés de reserva. Si no canvia, contacti amb la seva oficina de cursos.

Preparació

Materials de preparació

Aquí trobareu models i exemples d’exercicis per preparar l’examen en línia i de manera interactiva, com també una versió per a persones amb necessitats especials.

Més informació

Podeu trobar més informació sobre els requisits, els continguts de l’examen i altres dades d‘interès relatives al Goethe-Zertifikat C1 aquí:

Goethe-Zertifikat C1 digital

El Goethe-Institut Barcelona ofereix el Goethe-Zertifikat C1 també en format digital.