Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Voleu ...

  • preparar-vos per fer estudis a Alemanya.
  • acreditar coneixements avançats d’alemany per accedir a un lloc de treball.
  • preparar-se per a una activitat en el camp mèdic a Alemanya.
  • demostrar que ha assolit el nivell B2.
  • obtenir un certificat oficial reconegut internacionalment.

El Goethe-Zertifikat B2 és un examen d’idioma alemany per a joves i adults. Acredita un nivell d’idioma avançat i correspon al quart nivell (B2) de l’escala de competències de sis nivells del Marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).

Aprovant l’examen demostreu que …

  • podeu comprendre les idees fonamentals de textos complexos sobre temes concrets o abstractes i debats tècnics que tractin del vostre àmbit d’especialitat.
  • podeu comunicar-vos amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible que mantingueu una conversa habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió a cap dels interlocutors. 
  • podeu expressar-vos de manera clara i detallada sobre una gran varietat de temes i exposar el vostre punt de vista pel que fa a aspectes d’actualitat exposant els avantatges i els inconvenients de les diverses opcions.

Goethe-Zertifikat B2 digital

El Goethe-Institut Barcelona ofereix el Goethe-Zertifikat B2 també en format digital.

Dates i inscripció

Els menors d'edat hauran de ser inscrits pels seus representants legals. La inscripció individual d’un menor d’edat pot realitzar el seu representant legal a través del nostre webshop. La inscripció de tot un grup de candidats ha der fer el responsable del grup (p.ex. grups d'escoles, empreses). En aquests cas, si us plau, ompliu el següent formulari d'inscripció per a grups: Oficina de cursos i exàmens

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Curs/ examen exempt d’IVA en virtut de l'Art.20, apartat 9 de la Llei 37/1992

**) El preu més baix que es mostra s'aplica si ja ha realitzat un curs al Goethe Institut i no fa més de 6 mesos. Els sis mesos es refereixen al període entre la finalització del curs d'idiomes i la data de la prova d'alemany. En aquest cas, el preu canvia automàticament durant el procés de reserva. Si no canvia, contacti amb la seva oficina de cursos.

Preparació

Materials de preparació

Aquí trobareu models i exemples d’exercicis per preparar l’examen en línia i de manera interactiva, com també una versió per a persones amb necessitats especials.

Més informació

Podeu trobar més informació sobre els requisits, els continguts de l’examen i altres dades d‘interès relatives al Goethe-Zertifikat B2 aquí: