Assessorament i informació

Goethe-Institut Dates i inscripció Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Inscripció

Podeu inscriure-us a tots els nostres exàmens, encara que no estigueu realitzant un curs d'alemany al Goethe-Institut. En qualsevol moment podeu realitzar la inscripció, sempre que disposeu del nivell d'idioma suficient. No obstant això, es recomana l'assistència a un dels nostres cursos de preparació per a exàmens. En aquests cursos apreneu de forma específica els coneixements necessaris per superar amb èxit els exàmens del Goethe-Institut.

Els nostres exàmens

Necessiteu un certificat de llengua per al treball, els estudis o per a un visat? Us agradaria saber quin nivell de coneixements d'alemany teniu? En el nostre Institut, podeu realitzar una gran quantitat d'exàmens reconeguts internacionalment.

Trieu l'examen desitjat del costat esquerre. Teniu dubtes sobre quin és l'examen més adequat? El resum dels nivells dels exàmens i cursos d'idioma del Goethe-Institut us indica quins exàmens s'adapten millor al vostre nivell d'idioma.

Si teniu qualsevol dubte podeu escriure a l'Oficina de Cursos.

Horari de l'oficina de cursos:

Dilluns, dimarts, dijous i divendres
10:00 – 14:00 hores 

Dilluns i dijous
17:00 – 20:00 hores

Dimarts i divendres
16:00 – 18:30 hores

Dimecres
16:00 – 18:15 hores

Els certificats del Goethe-Institut:
  • Certifiquen les seves competències lingüístiques, per la qual cosa representen un valor afegit.
  • Són valorats i reconeguts internacionalment.
  • Amb independència dels plans d’estudis escolars, constitueixen una acreditació transparent i objectiva del nivell de coneixement de l’alemany d’acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
  • Disposen del segell de qualitat de l’Association of Language Testers in Europe.
  • Ofereixen una garantia d’objectivitat i claredat: els candidats no són examinats pels seus professors i els exàmens es fan seguint uns criteris estandarditzats arreu del món i són valorats per dos examinadors per separat.
  • Com que fixen uns objectius definits clarament, augmenten la motivació per aprendre.
  • Estan basats en situacions reals i són comunicatius.
  • Acrediten les diverses competències lingüístiques: comprensió oral, comprensió escrita, producció oral i producció escrita.
  • Estan reconeguts com a acreditació del coneixement de l’alemany per a l’accés d’estudiants estrangers a centres d’educació superior i universitats d’Alemanya.
  • Milloren les oportunitats professionals.
Quina diferència hi ha entre el certificat d’assistència al curs, el test de nivell i l’examen oficial?
Només els Goethe-Zertifikat des del nivell A1 fins el C2, obtinguts després d’aprovar els exàmens oficials corresponents, estan reconeguts a nivell mundial com a prova de coneixements d’alemany com a llengua estrangera. Els certificats de participació als cursos d’idioma, les proves de nivell o similars no estan reconeguts oficialment, però tenen validesa per a ús intern de l’institut.

Puc examinar-me si no he realitzat prèviament un curs de preparació?
La participació a l’examen no exigeix haver assistit a un determinat curs d’idioma o a un curs de preparació ni haver de disposar d’un certificat del nivell inferior.

On puc obtenir material de preparació pels exàmens?
Per a cada un dels exàmens trobareu a la nostra pàgina web material de preparació i informació, així com llibres de preparació a la nostra biblioteca.

Què succeeix si no em presento o em retiro de l’examen?
La no presentació o retirada de l’examen comportarà la impossibilitat del reemborsament de les taxes ja abonades. Únicament en cas de malaltia i presentant de forma immediata un certificat mèdic en el centre examinador, es podrà aplaçar l’examen. En aquest cas, es cobrarà una taxa administrativa.

Tinc necessitats especials, puc examinar-me?
Com a centre examinador ens esforcem a cobrir las necessitats especials dels participants de manera personalitzada. Tanmateix s’haurà d’informar durant la inscripció sobre el tipus i grau de la necessitat especial i presentar el certificat mèdic corresponent. La confidencialitat en aquest aspecte està garantida.

Quantes vegades puc presentar-me a l’examen?
Podeu repetir l’examen tantes vegades com ho desitgeu fent la inscripció i abonant les taxes corresponents. Els detalls, incloent-hi també la possibilitat de repetir només algun dels mòduls en el cas del Goethe-Zertifikat B1 o C2, estan reglamentats a les disposicions d’aplicació corresponents de cada examen.

Quant temps de validesa té el meu examen?
Els certificats del Goethe-Institut des del Goethe-Zertifikat A1 fins al C2 no perden la seva validesa amb el temps. No obstant això, hi ha institucions i empreses que exigeixen certificats que no excedeixin els dos anys d’antiguitat.

Què faig si he perdut el meu certificat?
Sota cap pretext s’expediran duplicats dels certificats. Malgrat això, el centre on us heu examinat podrà expedir-vos una certificació equivalent subjecta al pagament d’una taxa, sempre i quan l’examen s’hagi realitzat en els darrers 10 anys.