Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 Foto: istockphoto

Voleu ...

  • sol·licitar un lloc d’au-pair a Alemanya.
  • un certificat d’idioma per al visat de reagrupació familiar.
  • demostrar que heu assolit el nivell A1.
  • un certificat oficial reconegut internacionalment.

El Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 és un examen d’alemany per a adults. Acredita coneixements d’idioma molt bàsics i es correspon amb el primer nivell (A1) dels sis de l’escala de competències del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).

Aprovant l’examen demostreu que …

  • podeu interactuar d’una forma senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i clar.
  • enteneu i utilitzeu expressions quotidianes d’ús freqüent i frases bàsiques (per exemple, informació sobre vosaltres mateixos o la vostra família, o sobre compres, feina o el vostre entorn més proper).
  • sabeu presentar-vos i presentar una tercera persona. Sabeu formular preguntes sobre detalls personals a altres persones, com ara on viuen, la gent que coneixeu o les coses que teniu. 

Dates i inscripció

Els menors d'edat hauran de ser inscrits pels seus representants legals. La inscripció individual d’un menor d’edat pot realitzar el seu representant legal a través del nostre webshop. La inscripció de tot un grup de candidats ha der fer el responsable del grup (p.ex. grups d'escoles, empreses). En aquests cas, si us plau, ompliu el següent formulari d'inscripció per a grups: Oficina de cursos i exàmens

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Curs/ examen exempt d’IVA en virtut de l'Art.20, apartat 9 de la Llei 37/1992

**) El preu més baix que es mostra s'aplica si ja ha realitzat un curs al Goethe Institut i no fa més de 6 mesos. Els sis mesos es refereixen al període entre la finalització del curs d'idiomes i la data de la prova d'alemany. En aquest cas, el preu canvia automàticament durant el procés de reserva. Si no canvia, contacti amb la seva oficina de cursos.

Preparació

Materials de preparació

Aquí trobareu models i exemples d’exercicis per preparar l’examen en línia i de manera interactiva, com també una versió per a persones amb necessitats especials.

Més informació

Podeu trobar més informació sobre els requisits, els continguts de l’examen i altres dades d‘interès relatives al Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 aquí: