Més informació
Goethe-Zertifikat B2

Tornar a Goethe-Zertifikat B2

Nou 2019

Hem reelaborat el Goethe-Zertifikat B2. Poden fer l’examen per al nou Goethe-Zertifikat B2 modular a partir del 2019. Alguns centres examinadors seleccionats ofereixen aquest examen a partir de l’1/1/2019, i tots els altres centres examinadors arreu del món, a partir de l’1/8/2019. Si us plau, informeu-vos-en al vostre centre examinador.

Peça a peça: els mòduls

El Goethe-Zertifikat B2 consta dels mòduls Llegir, Escoltar, Escriure i Parlar (examen oral per parelles).
L’examen es fa en centres examinadors seleccionats, tant en format digital com en paper. Es fa i es qualifica a tot el món seguint estàndards uniformes.
 

Llegir

Vostè llegeix i comprèn diversos textos, com ara missatges en fòrums, articles de diaris i revistes, comentaris i reglaments. És capaç de captar les informacions principals i detalls importants, com també posicionaments, opinions i normes.

Durada: 65 minuts

Escriure

Vostè expressa i fonamenta la seva opinió en un comentari de fòrum sobre un tema d’actualitat social. A més a més, escriu una nota formal en un context laboral.

Durada: 75 minuts

Escoltar

Vostè escolta entrevistes, presentacions, converses i comentaris de la vida diària i de la ràdio. És capaç de captar les afirmacions principals i els detalls importants.

Durada: 40 minuts aprox.

Parlar

Vostè fa una breu presentació sobre un tema determinat i en parla amb el seu interlocutor/a. A més a més, intercanvien arguments en un debat.

Durada: 15 minuts

Requisits

El Goethe-Zertifikat B2 és un examen d’idioma alemany per a joves i adults.

Els exàmens del Goethe-Institut estan a la disposició de tots els interessats i es poden fer encara que no es tingui l’edat mínima recomanada i independentment de si es té o no la nacionalitat alemanya.
  • Per al Goethe-Zertifikat B2 per a joves, es recomana una edat mínima de 15 anys.
  • Per al Goethe-Zertifikat B2 per a adults, es recomana una edat mínima de 16 anys.
  • Aprovar el Goethe-Zertifikat B2 requereix coneixements corresponents al nivell B2 de l’escala de competències del Marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).
  • Per assolir aquest nivell se solen necessitar —depenent dels coneixements previs i les condicions d’aprenentatge— entre 600 i 800 classes de 45 minuts cada una.