Més informació

Tornar a Goethe-Zertifikat C2: GDS

Ja podeu començar! Els mòduls

El Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom consta dels mòduls Llegir, Escoltar, Escriure i Parlar (examen oral individual). L’examen es fa i s’avalua de forma unificada a tot el món.

Els exercicis del mòdul Escriure, la realització del qual requereix la lectura de textos literaris, s’elaboren en cooperació amb la Universitat Ludwig-Maximilian de Munic.

Els quatre mòduls es poden fer solts o en combinació. Els certificats individuals dels quatre mòduls equivalen a un certificat global únic.
Els mòduls Llegir, Escoltar, Parlar i Escriure s’avaluen al centre examinador. 
 

Si, en presentar-vos a l’examen el 2022, a la segona part del mòdul Escriure no us decidiu per cap dels dos temes generals, sinó per un dels dos temes que requereixen la lectura prèvia d’un text literari, haureu de preparar (almenys) un dels títols indicats a la llista de literatura per al 2022 de la Universitat Ludwig-Maximilian de Munic. Durant l’examen, haureu de triar un tema dels quatre que s’ofereixen.

Literatura 2022 per al Goethe-Zertifikat C2: GDS 

Irmgard Keun
Gilgi – eine von uns
Roman
Ullstein Verlag
ISBN 978-3-548-29149-9
€ 11,00 (D) | eBook € 6,99 (D)
 
Sten Nadolny

Weitlings Sommerfrische
Roman
Piper Verlag
ISBN 978-3-492-30307-1
€ 11,00 (D) | eBook € 10,99 (D)
Si, en presentar-vos a l’examen el 2023, a la segona part del mòdul Escriure no us decidiu per cap dels dos temes generals, sinó per un dels dos temes que requereixen la lectura prèvia d’un text literari, haureu de preparar (almenys) un dels títols indicats a la llista de literatura per al 2023 de la Universitat Ludwig-Maximilian de Munic. Durant l’examen, haureu de triar un tema dels quatre que s’ofereixen.

Literatura 2023 per al Goethe-Zertifikat C2: GDS

Thomas Hettche
Herzfaden
Roman der Augsburger Puppenkiste
ISBN 978-3-442-77157-8
€ 12,00 (D)
KiWi Verlag
​​​​​​​ab 08. März 2022: btb Verlag
ISBN 978-3-462-05256-5
€ 24,00 (D) | eBook € 14,99 (D)
 
Dana von Suffrin
Otto
Roman
KiWi Verlag
ISBN 978-3-462-00143-3
€ 11,00 (D) | eBook € 9,99 (D)
 

Llegir

Haureu de llegir textos especialitzats, comentaris, reportatges i anuncis i fer diferents exercicis sobre cadascun d’ells. Haureu de ser capaços d’entendre els textos amb facilitat, encara que siguin abstractes o lingüísticament complexos, i reconèixer-hi, alhora, significats implícits.

Durada: 80 minuts

Escriure

Haureu de reformular algunes parts d’una presentació breu i, a partir d’un tema general o d’un que requereixi la lectura prèvia d’un text literari, haureu de redactar un text en forma de carta al director o de ressenya literària ben estructurat i estilísticament adequat. Podreu triar entre dos temes generals i un tema sobre cadascun dels dos llibres de la llista de literatura. Haureu de treballar sobre un tema d’entre quatre possibles.

Durada: 80 minuts

Escoltar

Haureu d’escoltar informes i reportatges procedents de mitjans, converses informals i entrevistes amb experts a un ritme de conversa natural i fer diferents exercicis a partir d’aquests.

Durada: 35 minuts, aprox.

Parlar

Haureu de fer una presentació sobre un tema complex, per exemple la globalització, i demostrar la vostra capacitat per argumentar de manera diferenciada. Haureu de mantenir una conversa sobre un altre tema per discutir els pros i els contres i defensar la vostra opinió, reaccionar a contraarguments i tractar de convèncer el vostre interlocutor o interlocutora de la vostra postura.

Durada: 15 minuts, aprox.

Requisits

El Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom és un examen d’alemany per a adults.
 
Els exàmens del Goethe-Institut estan oberts a tothom independentment de l’edat i de la nacionalitat.
  • Per obtenir el Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom es recomana una edat mínima de 18 anys.
  • El Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom requereix coneixements d’idioma corresponents al sisè i més alt nivell (C2) de l’escala de competències del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).
  • Per assolir aquest nivell cal fer –segons els coneixements previs i les condicions d’aprenentatge– almenys 1.000 classes de 45 minuts cadascuna.