Més informació

Tornar a TestDaF

Pas a pas: les parts de l’examen

El TestDaF és un examen estandarditzat que s’elabora i evalua de forma centralitzada. Consta de quatre parts. Els vostres coneixements de l’idioma s’avaluaran per separat sobre la base de les destreses Llegir, Escoltar, Escriure i Parlar. Els resultats s’expressen amb els tres nivells del TestDaF (TDN), 3, 4 i 5.
 

Compressió escrita

 • Haureu de llegir textos curts relacionats amb la vida quotidiana universitària, com ara descripcions d’assignatures, calendaris d’esdeveniments, fullets, etc., i decidir quin enunciat correspon a cada text.
 • Haureu de llegir un text periodístic (d’entre unes 450 i 550 paraules) sobre temes científics o sociopolítics i contestar preguntes sobre el tema en format multiple choice.
 • Haureu de treballar sobre un text científic (d’entre unes 550 i 650 paraules) tret d’una publicació universitària o especialitzada i decidir si les afirmacions sobre el text són correctes i si apareixen en el text o no.
Durada: 60 minuts

Compressió oral

 • Haureu d’escoltar un diàleg curt de la vida quotidiana universitària, com ara una conversa entre dos estudiants, i, alhora, haureu de fer anotacions sobre les preguntes.
 • Haureu de seguir una entrevista o una discussió sobre temes científics de divulgació o bé relacionats amb els estudis i decidir si les afirmacions sobre el fragment que heu escoltat són veritables o falses.
 • Haureu d’escoltar un discurs o una entrevista amb un expert i respondre breument les preguntes centrals del text.
Durada: 40 minuts, aprox.

Expressió escrita

 • Us proposarem un tema i haureu de redactar un text coherent i estructurat a partir de preguntes i dades estadístiques.
 • Haureu de donar la vostra opinió sobre aquest tema i argumentar-la.
Durada: 60 minuts

Expressió oral (assistida per ordinador)

 • Haureu de fer set exercicis en què us trobareu immersos en diverses situacions de comunicació de les universitats alemanyes.
 • Haureu de recopilar informació, descriure gràfics i resumir-ne el contingut. Haureu d’expressar la vostra opinió i fonamentar-la, prendre posició, donar consells, considerar alternatives, i també plantejar hipòtesis.
Durada: 35 minuts, aprox.

Requisits

El TestDaF és un examen d’idioma decisiu pel que fa al requisit de competència lingüística per a l’admissió als estudis universitaris en universitats alemanyes. Es dirigeix a estudiants i aspirants a les universitats, però també és una prova internacionalment reconeguda dels vostres coneixements d’alemany per al desenvolupament de projectes científics i professions de l’àmbit acadèmic.
 • Cal tenir coneixements de l’idioma del nivell B2 com a mínim.
 • Cal tenir de 700 a 1.000 unitats lectives de 45 minuts d’alemany, en funció dels coneixements previs i de les circumstàncies d’aprenentatge (no es requereix certificat).

Avaluació

Pel que fa a les parts de comprensió escrita i comprensió oral obtindreu un punt per cada exercici resolt correctament (p. ex., multiple choice o verdader/fals). El nombre d’exercicis resolts correctament determina la classificació del nivell. Les dues parts de l’examen Expressió escrita i Expressió oral són valorades per examinadors especialistes amb formació i experiència. La valoració i la classificació del nivell es basen en un sistema de criteris establerts. Trobareu més informació detallada a www.TestDaF.de. L’examen es pot repetir tantes vegades com es vulgui.

Inscriviu-vos ara per fer el TestDaF!

Si teniu suficients coneixements d’alemany, inscriviu-vos per fer el TestDaF. Us recomanem familiaritzar-vos abans amb l’examen. La millor opció és assistir als cursos preparatoris del Goethe-Institut o altres centres autoritzats o a través del curs preparatori en línia del Goethe-Institut. En aquests cursos us familiaritzareu amb el format i el desenvolupament de l’examen.

Podeu fer l’examen TestDaF en sis dates a l’any establertes a tot el món. Heu d’inscriure-us a www.TestDaF.de. A la República Popular de la Xina hi ha dates especials i la inscripció es fa a través de la National Education Examination Authority.

Les persones amb discapacitat que es presentin a l’examen hauran de comunicar-ho amb antelació al centre examinador que hagin triat i presentar un certificat mèdic actualitzat. L’examen es durà a terme com correspongui.