Κωδικός έκπτωσης 10%: SK48 (για εγγραφές έως 2 Ιουνίου 2023)

Πληροφορίες και Επικοινωνία

Kontakt und Einschreibung_Athen © Shutterstock

Το Γλωσσικό Τμήμα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα και τις εξετάσεις μας.
 

Εάν ενδιαφέρεστε για τα Γλωσσικά μας Τμήματα που ήδη έχουν ξεκινήσει για αυτό το δίμηνο, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Γραμματεία Γλωσσικών Τμημάτων.Δευτέρα & Πέμπτη: 16.00 - 19.00
Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 10.00 - 13.00

Τηλ.: 210 36 61 038
 charis.panagopoulou@goethe.de 

Συμβουλευτική υπηρεσία για τα τμήματα και κατατακτήριο τεστ.
Στο ινστιτούτο ή τηλεφωνικά: 210 3661 070

Δευ και Πε: 16.30 - 19.00*
Κατατακτήριο τεστ online
Αποστολη ερωτησης
ΕπικοινωνίαATH-Lernberatung@goethe.de

Εγγραφή /Δήλωση συμμετοχής

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας με τους παρακάτω τρόπους

online δήλωση συμμετοχής


Κατατακτήριο τεστ και ενημέρωση για μαθήματα

Τηλ. +30 210 3661038
Φαξ +30 210 3643518​
mathimata-athen@goethe.de

Δεν χρειάζεται να συμμετάσχετε σε κατατακτήριο τεστ αν:
  • είστε αρχάριος/-α.
  • παρακολουθήσατε τους τελευταίους 12 μήνες γλωσσικό τμήμα στο Goethe-Institut
  • έχετε αποκτήσει τους τελευταίους 12 μήνες ένα πιστοποιητικό του Goethe-Institut.
Online ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ

  • Πιστωτική κάρτα
  • Χρεωστική κάρτα
  • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
  • Μετρητά
Τα δίδακτρα καταβάλλονται με την εγγραφή. Εάν πληρώσετε την εγγραφή σας με πιστωτική κάρτα, η πληρωμή μπορεί να γίνει και με άτοκες δόσεις.

Στις πληρωμές με δόσεις η τιμή προσαυξάνεται κατά 20 € για διοικητικά έξοδα. 

Σας επισυνάπτουμε την λίστα των πιστωτικών καρτών που αποδέχεται το σύστημά μας. 

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για τη συμμετοχή σε τμήματα εκμάθησης γλώσσας στο Goethe-Institut Αθηνών

1. Γενική προϋπόθεση συμμετοχής
Η συμμετοχή προϋποθέτει τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, με την εξαίρεση της συμμετοχής στα τμήματα εκμάθησης γλώσσας για παιδιά και εφήβους, για τα οποία ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις.
 
2. Όροι πληρωμής
Τα δίδακτρα καταβάλλονται κατά την εγγραφή τοις μετρητοίς, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας.
 
3. Δίδακτρα
3.1. Στη σύμβαση μεταξύ του Ινστιτούτου και του σπουδαστή ενσωματώνεται ο πίνακας τιμών που ισχύει κατά την εγγραφή.
3.2. Σε περίπτωση αλλαγής τμήματος κατ’ αίτηση του σπουδαστή η πρώτη αλλαγή γίνεται ατελώς. Κάθε επόμενη παρόμοια αλλαγή επιβαρύνεται με τέλος εξήντα (60) ευρώ.
 
4. Υπαναχώρηση και καταγγελία
4.1. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα, ισχύουν για την υπαναχώρηση οι ακόλουθοι όροι:
Σε περίπτωση υπαναχώρησης που δηλώνεται και περιέρχεται σε αυτό το αργότερο μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων, το Ινστιτούτο παρακρατεί για την κάλυψη του διοικητικού του κόστους το 20% των διδάκτρων.
Σε περίπτωση υπαναχώρησης που δηλώνεται και περιέρχεται σε αυτό το αργότερο μια ημέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων, το Ινστιτούτο παρακρατεί για την κάλυψη του διοικητικού του κόστους το 30% των διδάκτρων.
Σε κάθε άλλη περίπτωση μη συμμετοχής ή διακοπής της φοίτησης στο τμήμα δεν υπάρχει αξίωση επιστροφής των διδάκτρων.4.2. Η υπαναχώρηση δηλώνεται εγγράφως, με συστημένη επιστολή προς το Ινστιτούτο Goethe, Ομήρου 14-16, Τ.Θ. 30383 10033 Αθήνα, με e-mail ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό +30 210 3643518, ή με επιστολή που κατατίθεται στη Γραμματεία του Γλωσσικού Τμήματος.
4.3. Η σύμβαση μεταξύ του Ινστιτούτου και του σπουδαστή μπορεί να λυθεί από τους συμβαλλόμενους με καταγγελία για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο για τον σπουδαστή αποτελούν η μετοίκηση σε άλλη πόλη ή η σοβαρή ασθένεια. Σπουδαίο λόγο για το Ινστιτούτο αποτελεί ιδίως η παράβαση όρων της σύμβασης (ιδίως των κατωτέρω αναφερομένων υπό 8. και 10.).
Σε περίπτωση καταγγελίας από υπαιτιότητα του σπουδαστή το Ινστιτούτο διατηρεί την αξίωσή του για τα δίδακτρα.

5. Κατάταξη σε τμήμα / Μέγεθος τάξεων
5.1. Η κατάταξη σε τμήμα γίνεται βάσει των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του σπουδαστή (5-10) κατά το τελευταίο έτος/εξάμηνο ή κατά την κατατακτήρια εξέταση ή βάσει διπλώματος γλώσσας του Ινστιτούτου Goethe του τρέχοντος ή του προηγουμένου έτους, το οποίο υποβάλλεται στο Ινστιτούτο.
5.2. Για όλα τα τμήματα ισχύει, εφόσον δεν έχει ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό, ο αριθμός  μεταξύ οκτώ και δεκαέξι σπουδαστών ανά τάξη.
5.3. Το Ινστιτούτο δικαιούται να προβαίνει σε αλλαγή του διδάσκοντος και συγχώνευση τάξεων του αυτού επιπέδου. 
5.4. Το Ινστιτούτο Goethe διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τμήματα όταν δεν πληρείται ο απαιτούμενος αριθμός σπουδαστών ή να προσαρμόσει το μάθημα σε συνεννόηση με τους σπουδαστές. Εάν ακυρωθεί το τμήμα, επιστρέφονται ολόκληρα τα δίδακτρα.
 
6. Αλλαγή τμήματος μετά την έναρξη των μαθημάτων
Αλλαγή τμήματος κατ’ αίτηση του σπουδαστή είναι δυνατή μόνο εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος (ιδίως σύμπτωση των ωρών του μαθήματος με ώρες εργασίας ή πανεπιστημιακών παραδόσεων) και μόνο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στα άλλα τμήματα/τάξεις. Ο σοβαρός λόγος πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως, εφόσον αυτό ζητηθεί από το Ινστιτούτο.
 
7. Βεβαίωση συμμετοχής
7.1. Βεβαίωση συμμετοχής στο τμήμα εκδίδεται μόνον εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα των προσφερομένων διδακτικών ωρών.
 
8. Υποχρεώσεις του σπουδαστή
Ο σπουδαστής υποχρεούται να παραλείπει κάθε πράξη που θα μπορούσε να βλάψει τα έννομα αγαθά τρίτων (διδασκόντων, άλλων σπουδαστών, εργαζομένων και επισκεπτών του Ινστιτούτου Goethe) ή να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.
 
9. Ευθύνη του Ινστιτούτου Goethe
Ευθύνη του Ινστιτούτου Goethe και του προσωπικού και των συνεργατών του για ζημίες προσώπων ή πραγμάτων υπάρχει μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια. Το Ινστιτούτο Goethe δεν υπέχει ούτε ιδία ευθύνη ούτε ευθύνη για το προσωπικό και τους συνεργάτες του ιδίως σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της παροχής του λόγω ανωτέρας βίας, απεργιών ή εξαιτίας λόγων που προκαλούνται από αμέλεια ή άλλων λόγων που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα.
 
10. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Το διδακτικό υλικό που χορηγείται στον σπουδαστή στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, για σκοπούς που δεν συνδέονται με τη σύμβαση μεταξύ του Ινστιτούτου και του σπουδαστή. Ιδίως απαγορεύεται στον σπουδαστή να καταστήσει ο ίδιος ή μέσω τρίτου το υλικό αυτό προσιτό σε τρίτους σε ηλεκτρονική μορφή και ιδίως κατά τρόπο που να επιτρέπει την φόρτωσή του στον υπολογιστή τους.
 
11. Προστασία δεδομένων
Ο σπουδαστής παρέχει τη συγκατάθεσή του για την ηλεκτρονική καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων του από το Ινστιτούτο, η οποία διενεργείται προς τον σκοπό της ομαλής υλοποίησης της διαδικασίας δήλωσης συμμετοχής, είσπραξης των διδάκτρων και αξιολόγησης των επιδόσεων. 12. Εφαρμοστέο δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια
12.1. Η σύμβαση μεταξύ του Ινστιτούτου και του σπουδαστή διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, οι διατάξεις του οποίου ισχύουν κατά τα λοιπά.
12.2. Αρμόδια για κάθε διαφορά από τη σύμβαση αυτή ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
 
Αθήνα, 21/12/2016

Ετήσια τμήματα

Τμήματα για παιδιά και εφήβους: 01.10.2022 – 03.06.2023
 
Τμήματα για Ενήλικες
 
1. Δίμηνο
2. Δίμηνο
3. Δίμηνο
4. Δίμηνο
5. Δίμηνο
21/09/2022 - 16/11/2022
19/11/2022 - 28/01/2023
30/01/2023 - 01/04/2023
28/03/2023 - 12/06/2023
14/06/2023 - 26/07/2023

Διακοπές

Χριστούγεννα: 23/12/2022 - 07/01/2023
Πάσχα: 10/04/2023 - 22/04/2023

Εορτές

28/10/22 Εθνική Εορτή
17/11/22 Επέτειος Πολυτεχνείου
06/01/23 Θεοφάνεια
27/02/22 Καθαρά Δευτέρα
25/03/23 Εθνική Εορτή
14/04/23 Μ. Παρασκευή
17/04/23 Δευτέρα του Πάσχα
01/05/23 Πρωτομαγιά
05/06/22 Αγ. Πνεύματος

Το Goethe-Institut Athen διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών!Επικοινωνια

Χάρις Παναγοπούλου

Γλωσσικό Τμήμα
Τηλ. +30 210 3661038
mathimata-athen@goethe.de