Εύρεση τμήματος Ημερομηνιες και τιμες

Θέλετε να μάθετε γερμανικά; Σας προσφέρουμε το σωστό πρόγραμμα.
Τμήμα Επίπεδο Ημερομηνία ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΟΛΗ Τιμή

A1 Τμημα Προετοιμασία Εξετάσεων

1 Εβδομάδα A1 10.05.2019 - 11.05.2019
Πα 16:30 - 19:00
Σα 11:00 - 13:30
Goethe-Institut EUR 120 Συνέχεια

Τμήματα για παιδιά K1

30 Εβδομάδες A1.1 22.09.2018 - 08.06.2019
Σα 9:30 - 13:00
Goethe-Institut EUR 800 Συνέχεια

Τμήματα για παιδιά K1

30 Εβδομάδες A1.1 22.09.2018 - 08.06.2019
Σα 9:30 - 13:00
Goethe-Institut EUR 800 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α1.1

8 Εβδομάδες A1.1 19.03.2019 - 23.05.2019
Τρ 19:15 - 21:45
Πε 19:15 - 21:45
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α1.1

8 Εβδομάδες A1.1 27.03.2019 - 03.06.2019
Δε 16:30 - 19:00
Τε 16:30 - 19:00
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α1.1

4 Εβδομάδες A1.1 04.06.2019 - 27.06.2019
Τρ 9:30 - 13:00
Τε 9:30 - 13:00
Πε 9:30 - 13:00
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α1.1

4 Εβδομάδες A1.1 04.06.2019 - 27.06.2019
Τρ 17:30 - 21:00
Τε 17:30 - 21:00
Πε 17:30 - 21:00
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Εντατικο Τμημα Α1

8 Εβδομάδες A1.1 + A1.2 26.03.2019 - 03.06.2019
Δε 16:30 - 19:00
Τρ 16:30 - 19:00
Τε 16:30 - 19:00
Πε 16:30 - 19:00
Goethe-Institut EUR 690 Συνέχεια

Εντατικο Τμημα Α1

8 Εβδομάδες A1.1 + A1.2 26.03.2019 - 03.06.2019
Δε 19:15 - 21:45
Τρ 19:15 - 21:45
Τε 19:15 - 21:45
Πε 19:15 - 21:45
Goethe-Institut EUR 690 Συνέχεια

Τμήματα για παιδιά K2

30 Εβδομάδες A1.2 22.09.2018 - 08.06.2019
Σα 9:30 - 13:00
Goethe-Institut EUR 800 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α1.2

8 Εβδομάδες A1.2 19.03.2019 - 23.05.2019
Τρ 19:15 - 21:45
Πε 19:15 - 21:45
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α1.2

8 Εβδομάδες A1.2 27.03.2019 - 03.06.2019
Δε 16:30 - 19:00
Τε 16:30 - 19:00
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α1.2

4 Εβδομάδες A1.2 04.06.2019 - 27.06.2019
Τρ 9:30 - 13:00
Τε 9:30 - 13:00
Πε 9:30 - 13:00
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α1.2

4 Εβδομάδες A1.2 04.06.2019 - 27.06.2019
Τρ 17:30 - 21:00
Τε 17:30 - 21:00
Πε 9:30 - 13:00
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Τμήμα για παιδιά: K3

30 Εβδομάδες A2 22.09.2018 - 08.06.2019
Τρ 16:30 - 19:00
Σα 8:30 - 11:00
Goethe-Institut EUR 1200 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α2.1

8 Εβδομάδες A2.1 19.03.2019 - 23.05.2019
Τρ 19:15 - 21:45
Πε 19:15 - 21:45
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α2.1

8 Εβδομάδες A2.1 27.03.2019 - 03.06.2019
Δε 16:30 - 19:00
Τε 19:15 - 21:45
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α2.1

4 Εβδομάδες A2.1 04.06.2019 - 27.06.2019
Τρ 17:30 - 21:00
Τε 17:30 - 21:00
Πε 17:30 - 21:00
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α2.1

4 Εβδομάδες A2.1 04.06.2019 - 27.06.2019
Τρ 9:30 - 13:00
Τε 9:30 - 13:00
Πε 9:30 - 13:00
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α2.2

16 Εβδομάδες A2.2 22.01.2019 - 21.05.2019
Τρ 19:15 - 21:45
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια
1 2 3