Εύρεση τμήματος Ημερομηνιες και τιμες

Θέλετε να μάθετε γερμανικά; Σας προσφέρουμε το σωστό πρόγραμμα.
Τμήμα Επίπεδο Ημερομηνία ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΟΛΗ Τιμή

Τμήματα για παιδιά K1

30 Εβδομάδες A1.1 22.09.2018 - 08.06.2019
Σα 9:30 - 13:00
Goethe-Institut EUR 800 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α1.1

8 Εβδομάδες A1.1 13.11.2018 - 17.01.2019
Τρ 19:15 - 21:45
Πε 19:15 - 21:45
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α1.1

8 Εβδομάδες A1.1 14.11.2018 - 21.01.2019
Δε 16:30 - 19:00
Τε 16:30 - 19:00
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Εντατικο Τμημα Α1

8 Εβδομάδες A1.1 + A1.2 16.11.2018 - 24.01.2019
Τρ 9:30 - 12:00
Τε 9:30 - 12:00
Πε 9:30 - 12:00
Πα 9:30 - 12:00
Goethe-Institut EUR 690 Συνέχεια

Εντατικο Τμημα Α1

8 Εβδομάδες A1.1 + A1.2 19.11.2018 - 24.01.2019
Δε 16:30 - 19:00
Τρ 16:30 - 19:00
Τε 16:30 - 19:00
Πε 16:30 - 19:00
Goethe-Institut EUR 690 Συνέχεια

Τμήματα για παιδιά K2

30 Εβδομάδες A1.2 22.09.2018 - 08.06.2019
Σα 9:30 - 13:00
Goethe-Institut EUR 800 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α1.2

8 Εβδομάδες A1.2 14.11.2018 - 21.01.2019
Δε 16:30 - 19:00
Τε 16:30 - 19:00
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α1.2

8 Εβδομάδες A1.2 14.11.2018 - 21.01.2019
Δε 19:15 - 21:45
Τε 19:15 - 21:45
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α1.2

8 Εβδομάδες A1.2 24.11.2018 - 26.01.2019
Σα 9:00 - 14:00
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Τμήμα για παιδιά: K3

30 Εβδομάδες A2 22.09.2018 - 08.06.2019
Τρ 16:30 - 19:00
Σα 8:30 - 11:00
Goethe-Institut EUR 1200 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α2.1

16 Εβδομάδες A2.1 18.09.2018 - 15.01.2019
Τρ 19:15 - 21:45
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α2.1

8 Εβδομάδες A2.1 14.11.2018 - 21.01.2019
Δε 19:15 - 21:45
Τε 19:15 - 21:45
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Εντατικο Τμημα Α2

8 Εβδομάδες A2.1/A2.2 16.11.2018 - 24.01.2019
Τρ 9:30 - 12:00
Τε 9:30 - 12:00
Πε 9:30 - 12:00
Πα 9:30 - 12:00
Goethe-Institut EUR 690 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α2.2

8 Εβδομάδες A2.2 13.11.2018 - 17.01.2019
Τρ 16:30 - 19:00
Πε 16:30 - 19:00
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α2.2

8 Εβδομάδες A2.2 13.11.2018 - 17.01.2019
Τρ 19:15 - 21:45
Πε 19:15 - 21:45
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα Α2.2

8 Εβδομάδες A2.2 24.11.2018 - 26.01.2019
Σα 9:00 - 14:00
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Τμημα για παιδια: K4

30 Εβδομάδες B1 22.09.2018 - 01.06.2019
Πε 16:30 - 19:00
Σα 11:15 - 13:45
Goethe-Institut EUR 1200 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα B1.1

16 Εβδομάδες B1.1 20.09.2018 - 18.01.2019
Πε 19:15 - 21:45
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Κανονικο Τμημα B1.1

8 Εβδομάδες B1.1 13.11.2018 - 17.01.2019
Τρ 19:15 - 21:45
Πε 19:15 - 21:45
Goethe-Institut EUR 390 Συνέχεια

Εντατικο Τμημα B1.1+B1.2

8 Εβδομάδες B1.1 + B1.2 16.11.2018 - 24.01.2019
Τρ 9:30 - 12:00
Τε 9:30 - 12:00
Πε 9:30 - 12:00
Πα 9:30 - 12:00
Goethe-Institut EUR 690 Συνέχεια
1 2