Initiatief “Scholen: partners van de toekomst”

 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © PASCH-net

 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Keller

 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © PASCH-net

 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Jens Sauerbrey

Het initiatief “Scholen: partners voor de toekomst“ (PASCH) omvat een wereldwijd netwerk van meer dan 2.000 PASCH-scholen die een bijzondere band hebben met Duitsland. Het Goethe-Institut begeleidt ongeveer 600 PASCH-scholen in de nationale onderwijssystemen van ruim 100 landen.

In februari 2008 riep het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken het initiatief “Scholen: partners voor de toekomst“ (PASCH) in het leven. PASCH wordt gecoördineerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en uitgevoerd samen met het centrale orgaan voor het buitenlandse schoolwezen, het Goethe-Institut, de Duitse dienst voor academische uitwisselingen en de pedagogische uitwisselingsdienst van de conferentie van de ministers van Cultuur.
 

Filosofie en doelstellingen

PASCH gaat uit van de volgende vier principes:
 • perspectieven door opleiding,
 • horizon verbreden door meertaligheid,
 • toegang tot taal en opleiding en
 • de problemen van de toekomst als internationale leergemeenschap gezamenlijk aanpakken

In februari 2008 riep het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken het initiatief “Scholen: partners voor de toekomst“ (PASCH) in het leven. PASCH omvat en versterkt een wereldwijd netwerk van meer dan 2.000 PASCH-scholen die een bijzondere band hebben met Duitsland. Het Goethe-Institut begeleidt ongeveer 600 PASCH-scholen in de nationale onderwijssystemen van ruim 100 landen.

Het initiatief wordt gecoördineerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en uitgevoerd samen met het centrale orgaan voor het buitenlandse schoolwezen, het Goethe-Institut, de Duitse dienst voor academische uitwisselingen en de pedagogische uitwisselingsdienst van de conferentie van de ministers van Cultuur uitgewerkt.

Het netwerk van Duitse scholen in het buitenland en scholen die het Deutsches Sprachdiplom aanbieden, wordt versterkt. Bovendien wordt de samenwerking tussen scholen uitgebouwd om Duits als vreemde taal verder in de nationale opleidingssystemen te verankeren. Verder worden beurzen uitgereikt om in Duitsland te studeren en zijn er mogelijkheden voor de uitwisseling van leerlingen en om partnerschappen tussen scholen aan te gaan.

Doelstellingen van PASCH

Dit initiatief moet op termijn bij jongeren interesse en enthousiasme voor het moderne Duitsland, de Duitse maatschappij en de Duitse taal opwekken. Er ontstaat een wereldwijd netwerk van partnerscholen met de Duitse Bondsrepubliek; aan de hand van gemeenschappelijke activiteiten en uitwisseling vormen deze scholen een internationale leergemeenschap. 

PASCH zal door een aantrekkelijk onderwijsaanbod op termijn bijdragen tot de kwalificatie van zowel leerlingen als leerkrachten en geeft jongeren zo meer competenties mee voor een studie in Duitsland en in hun latere beroepsleven. Daarnaast is het ook de bedoeling om een actieve en blijvende band met Duitsland te smeden, en scholen, leerkrachten en leerlingen aan te zetten om van gedachten te wisselen en met elkaar samen te werken. PASCH zit ook in een netwerk van andere initiatieven rond cultuur- en onderwijsbeleid in het buitenland, zoals de vrijwilligersdienst “Kulturweit”.

Verantwoordelijkheden en acties van het Goethe-Institut

Het Goethe-Institut ondersteunt de ruim 550 PASCH-scholen die het begeleidt bij het invoeren of uitbouwen van Duits als schoolvak. Het biedt leerkrachten methodisch-didactische bijscholingen en taalcursussen en rust scholen uit met modern, multimediaal inzetbaar leer-, en lesmateriaal over de Duitse taal en cultuur. Daarnaast zet het Goethe-Institut in het kader van het initiatief wereldwijd onderwijsdeskundigen ter plaatse in om de partnerscholen te begeleiden. Jongerencursussen in Duitsland voor leerlingen van de deelnemende scholen leiden tot een betere talenkennis, versterken de interculturele competentie en brengen kennis over land en cultuur tot leven.

De website www.pasch-net.de bestaat uit drie delen:
 • Algemeen deel
 • Deel voor docenten
 • Deel voor leerlingen
Algemeen deel

Het algemene deel geeft informatie over de scholen die meedoen en hun activiteiten, zoals projecten in het kader van het PASCH-initiatief, blogs van medewerkers uit verschillende regio’s in de wereld, PASCH-jongerencursussen in Duitsland en een partnerbeurs voor internationale partnerschappen tussen scholen. Een interactieve wereldkaart geeft een overzicht van het netwerk van partnerscholen en de deelnemende scholen stellen zich kort voor.

Deel voor docenten

In dit deel vinden leerkrachten suggesties voor het gebruik van het PASCH-net tijdens hun lessen Duits, lesmateriaal dat zij kunnen downloaden en informatie over methodisch-didactische thema’s. Op het PASCH-leerplatform kunnen leerkrachten hun eigen virtuele lesruimte inrichten of beschikbare lespakketten gebruiken.

De community biedt de mogelijkheid om materiaal uit te wisselen of voor projectideeën naar partners te zoeken. In de community, op het leerplatform of via blogs kunnen cursisten grensoverschrijdende projecten opzetten, zoals regionale online schoolkranten of podcasts.

Op het PASCH-leerplatform biedt PASCH-net online bijscholingen aan voor leerkrachten onder leiding van een tutor. De online cursus PASCH-net-Führerschein laat leerkrachten kennis maken met wat de website te bieden heeft voor de lessen Duits, zoals de community’s, het leerplatform en de schoolkrant PASCH-Global. Tijdens de online cursus Moodle-Führerschein leren ze hoe ze het PASCH-leerplatform, dat op de software Moodle is gebaseerd, tijdens de lessen of in het kader van een bijscholing kunnen gebruiken.

Contact: lernplattform@pasch-net.de

Deel voor leerlingen

Leerlingen die op PASCH-scholen lessen Duits volgen, kunnen in de community contact opnemen met medeleerlingen. Ze kunnen er ook teksten, foto’s en video’s uploaden, groepen vormen en op forums met elkaar communiceren.

Wedstrijden en projecten stimuleren leerlingen om mee te doen. Teksten op verschillende taalniveaus geven informatie over Duitsland en bijvoorbeeld ook over de studiemogelijkheden daar.

Regelmatig georganiseerde debatten, activiteiten en leerspellen sporen leerlingen aan om hun Duits te oefenen.

Wie op PASCH-net in de community’s of op het leerplatform actief wil zijn, moet zich inschrijven en zich daarna met e-mailadres en wachtwoord aanmelden.

PASCH-net-Flyer

Contact:service@pasch-net.de

 

Het PASCH-netwerk bestaat wereldwijd uit meer dan 2.000 scholen. Het Goethe-Institut begeleidt ruim 600 scholen in de nationale onderwijssystemen van ruim 100 landen. In het kader van het initiatief “Scholen: partners voor de toekomst” zijn deze scholen met lessen Duits gestart of hebben ze deze uitgebreid. Duits wordt er voornamelijk als tweede vreemde taal aangeboden.

Tot het PASCH-netwerk behoren verder de 140 Duitse scholen in het buitenland die onder het centrale orgaan voor het buitenlandse schoolwezen (ZfA) vallen, 27 Duits-profiel-scholen en ongeveer 1.100 nationale scholen die het Deutsches Sprachdiplom van de conferentie van de ministers van Cultuur aanbieden.

Schoolportretten

Top