Partners en sponsors

Goethe-Institut Partners en sponsors Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Grote projecten zijn meer dan ooit afhankelijk van mensen en instellingen die dit werk ondersteunen. Met extra middelen van stichtingen en privésponsors kunnen we uitdagende projecten opzetten die internationale contacten bevorderen en de verantwoordelijkheid ervoor op ons nemen.
 
U kunt ons werk steunen als partner of sponsor. Als u zich bijvoorbeeld wilt inzetten voor de bevordering van het Duits door de ondersteuning van bijscholings- of uitwisselingsprojecten of als u het wederzijdse culturele begrip wilt verdiepen met programma's rond muziek, theater en beeldende kunst, kom dan eens met ons praten. Samen bereiken we grote groepen mensen en leggen we de basis voor blijvende vriendschapsbanden.

Top