Duits onderwijzen

Het Goethe-Institut beschikt wereldwijd over het grootste bijscholingsaanbod voor leerkrachten Duits - in Nederland, Duitsland of via afstandsonderwijs. Voor uw lessen stellen wij modern en interactief materiaal ter beschikking. Informeer naar de evenementen van het Goethe-Institut voor docenten.

Bijscholing

Elk jaar biedt het Goethe-Institut overal ter wereld en online  meer dan 1.000 bijscholingen aan voor docenten Duits.

Concepten en materialen

Wij bieden onderwijs- en lesmateriaal en interessante suggesties voor uw lessen. U krijgt informatie over de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van methodiek en didactiek voor Duits als vreemde taal en Duits als tweede taal.

Wedstrijden en evenementen

Wij informeren u over enkele speciale wedstrijden en evenementen van het Goethe-Institut.

Aanvullend aanbod

Examenservice © Goethe-Institut

Examenservice scholen

Het Goethe-Institut - uw partner voor internationaal erkende certificaten Duits. Als partner van het Goethe-Institut kunt u gebruik maken van onze examenservice.

Mach-mit-Mobil © Goethe-Institut

Mach-mit-Mobil

De Mach-mit-Mobil beoogt leerlingen en studenten voor het vak Duits te interesseren, interessante informatie over Duitsland te bieden en het belang te onderstrepen van een goede kennis van het Duits in het beroepsleven.

Schrijvers op tournee Foto: Colourbox.de

Schrijvers op tournee

Wij nodigen elk jaar Duitstalige auteurs met een actueel jeugdboek uit voor reizen aan Nederlandse scholen.

Top