Examenservice
Examens voor scholen

Icoon Globus met zegel en handen die gegradueerden hoeden omhoog gooien © Goethe-Institut / Katta Rasche

„ENGLISCH IST EIN MUSS, DEUTSCH IST EIN PLUS“

Word partnerschool van het Goethe-Institut en maak gebruik van onze examenservice. Profiteer van onze professionele ondersteuning en neem de examens voor de internationaal erkende certificaten Duits van het Goethe-Institut op in het programma van uw school.

Waarom een examen van het Goethe-Institut?

Het Goethe-Institut beschikt over meer dan zeventig jaar ervaring in de uitvoering van Duits taalonderwijs, de bijscholing van docenten en het ontwikkelen van leerplannen, examens en lesmateriaal. Interne en externe evaluaties garanderen de kwaliteit van het aanbod. Het Goethe-Institut is lid van de Association of Language Testers in Europe (ALTE).

DE certificaten VAN HET GOETHE-INSTITUT

  • zijn internationaal erkend en hebben een uitstekende reputatie
  • documenteren objectief en onafhankelijk van schoolcurricula en culturele achtergrond taalkennis op alle niveaus van het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader (ERK)
  • staan voor kwaliteit – de examens worden wereldwijd volgens genormeerde kwaliteitsstandaards uitgevoerd
  • bevorderen de motivatie van uw leerlingen door duidelijk gedefinieerde leerdoelen
  • zijn gebaseerd op competentie- en praktijkgerichte examenopgaven
  • documenteren prestaties van alle taalvaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken
  • kunnen toegang bieden tot Duitse universiteiten en hogescholen
  • verbeteren de kansen op de arbeidsmarkt
  • voegen een extra kwalificatie toe aan het profiel van uw school
  • kunnen schoolinterne examens Duits vervangen

Was bedeutet Prüfungskooperation?

Unter Kooperation verstehen wir eine gute Zusammenarbeit von Anfang an.
Wir arbeiten gemeinsam daran, Ihren Schüler*innen den Erwerb eines Goethe-Zertifikates zu ermöglichen. Bewerben Sie sich als Partnerschule und werden Sie in unser Netzwerk aufgenommen!

Wie verläuft eine Prüfungskooperation?

Das ist abhängig von der Anzahl Ihrer Prüfungsteilnehmenden:Partnerscholen

Hier vindt u scholen die reeds met ons samenwerken, onderverdeeld naar locaties en naar examens. De genoemde contactpersonen geven graag informatie over de planning, de uitvoering en hun ervaringen met de examens.U wilt partnerschool worden?

Nederlandse scholen die willen worden opgenomen in de examenservice kunnen gedurende het gehele jaar solliciteren. De deadline is jaarlijks op 1 februari en 1 oktober.


Contact

Ulrike Boer
Tel: +31 20 5312914
examenservice-nederland@goethe.de


Shortcut voor deze website: goethe.de/nl/examenservice

Top