Examenservice
Examens aan scholen

Icoon Globus met zegel en handen die gegradueerden hoeden omhoog gooien

„ENGLISCH IST EIN MUSS, DEUTSCH IST EIN PLUS“

Word partnerschool van het Goethe-Institut en maak gebruik van onze examenservice. Profiteer van onze professionele ondersteuning en neem de examens voor de internationaal erkende certificaten Duits van het Goethe-Institut op in het programma van uw school.

Let op

Ons aanbod van examens Duits op scholen wordt vanaf 1 september 2022 gewijzigd en uitgebreid. Houdt u er rekening mee dat de huidige informatie alleen nog voor het schooljaar 2021/2022 geldt. Op korte termijn vindt u hier de informatie over het nieuwe aanbod. Scholen die zich voor het eerst voor de examenservice willen opgeven, kunnen zich desondanks met het huidige sollicitatieformulier aanmelden.

Waarom een examen van het Goethe-Institut?

Het Goethe-Institut beschikt over meer dan zestig jaar ervaring in de uitvoering van Duits taalonderwijs, de bijscholing van docenten en het ontwikkelen van leerplannen, examens en lesmateriaal. Interne en externe evaluaties garanderen de kwaliteit van het aanbod. Het Goethe-Institut is lid van de Association of Language Testers in Europe (ALTE).

DE certificaten VAN HET GOETHE-INSTITUT

  • zijn internationaal erkend en hebben een uitstekende reputatie
  • documenteren objectief en onafhankelijk van schoolcurricula en culturele achtergrond taalkennis op alle niveaus van het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader (ERK)
  • staan voor kwaliteit – de examens worden wereldwijd volgens genormeerde kwaliteitsstandaards uitgevoerd
  • bevorderen de motivatie van uw leerlingen door duidelijk gedefinieerde leerdoelen
  • zijn gebaseerd op competentie- en praktijkgerichte examenopgaven
  • documenteren prestaties van alle taalvaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken
  • kunnen toegang bieden tot Duitse universiteiten en hogescholen
  • verbeteren de kansen op de arbeidsmarkt
  • voegen een extra kwalificatie toe aan het profiel van uw school
  • kunnen schoolinterne examens Duits vervangen

Wat houdt de examenservice in?

Onder samenwerking verstaan wij goed overleg - vanaf het begin. De planning, uitvoering en beoordeling van de examens doen wij gemeenschappelijk.Procedure

Samen bepalen wij het voor uw leerlingen/studenten geschikte examenniveau en maken we afspraken over het te volgen tijdschema.


Partnerscholen

Hier vindt u scholen die reeds met ons samenwerken, onderverdeeld naar locaties en naar examens. De genoemde contactpersonen geven graag informatie over de planning, de uitvoering en hun ervaringen met de examens.U wilt partnerschool worden?

Nederlandse scholen die willen worden opgenomen in de examenservice kunnen gedurende het gehele jaar solliciteren. De deadline voor de deelname in het volgende schooljaar is jaarlijks op 1 april.


Contact

Ulrike Boer
Tel: +31 20 5312914
examenservice-nederland@goethe.de


Shortcut voor deze website: goethe.de/nl/examenservice

Top