Bijscholing voor leraren Duits

Bijscholingen voor leerkrachten Duits © Goethe-Institut

Het Goethe-Institut biedet leraren Duits een omvangrijk bij- en nascholingsaanbod aan, zowel online als ook ter plaatse: taalcursussen voor leraren, seminars over methodiek en didactiek, conferenties voor leraren Duits en nog veel meer.

Ook bieden wij leraren Duits in Nederland elk jaar een beperkt aantal bijscholingsbeurzen aan.

Top