Taken en doelen

Sprache. Kultur. Deutschland. © Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca Sprache. Kultur. Deutschland. Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Als de wereldwijd actieve culturele instelling van de Bondsrepubliek Duitsland zetten wij ons in voor begrip tussen Duitsland, Europa en de wereld. De basis daarvoor is de raamovereenkomst met het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij verstrekken wereldwijd informatie over de culturele en maatschappelijke diversiteit van Duitsland en Europa. 158 Goethe-Instituten in 98 landen vormen samen met talrijke partnerinstellingen ons wereldwijde netwerk. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken steunt ons werk institutioneel. Als geregistreerde vereniging werken we autonoom, zijn we niet partijpolitiek gebonden en juridisch zelfstandig. Ongeveer een derde van ons budget genereren we zelf uit opbrengsten van taalcursussen en examens. Daarnaast worden wij ondersteund door de Europese Unie, andere ministeries van de Bondsrepubliek Duitsland en stichtingen en bedrijven in binnen- en buitenland.

Wij dragen bij aan de verankering van de Duitse taal in de onderwijssystemen van de gastlanden. We ondersteunen wereldwijd meer dan 100.000 scholen bij het geven van Duitse lessen van hoge kwaliteit en bevorderen de bijscholing en kwalificatie van leraren Duits. Daarnaast bieden we taalcursussen aan, variërend van algemene cursussen Duits tot beroepsgerichte taalcursussen en seminars om het maatschappelijk en cultureel bewustzijn te vergroten. Onlinecursussen en zelfstudieprogramma’s maken deel uit van ons aanbod. Elk jaar doen wereldwijd meer dan een half miljoen mensen een examen Duits bij een Goethe-Institut of een van onze samenwerkingspartners. Met een breed aanbod aan leer- en informatiemogelijkheden ondersteunen we met name studenten en professionals uit het buitenland op hun weg naar Duitsland.

Wij vertrouwen op het potentieel van internationale culturele uitwisseling. Onze circa 20.000 culturele evenementen per jaar komen tot stand in samenwerking en partnerschap met gouvernementele en niet-gouvernementele instellingen en initiatieven uit het maatschappelijk middenveld in onze gastlanden. We zorgen voor opleiding, advisering en netwerken van creatieve professionals en ondersteunen de ontwikkeling van duurzame structuren in de culturele en creatieve sector, bijvoorbeeld door bijscholing van culturele ondernemers of de internationalisering van creatieve ondernemingen. Met onze residentieprogramma’s, samenwerkingsverbanden en coproducties bevorderen wij het wereldwijde netwerk van culturele professionals. We bieden actoren uit het maatschappelijk middenveld de bescherming en vrijheid om een open gedachtewisseling mogelijk te maken. Ook in moeilijke tijden blijven wij de democratische dialoog voeren. We laten ons in ons werk leiden door de waarden van een democratische en vrije rechtsstaat.

Via ons digitale informatie- en onderwijsaanbod in meer dan 60 talen en een netwerk van 95 bibliotheken bieden wij plekken om te leren, te ontmoeten en te participeren. We gebruiken innovatieve technologieën en grijpen de kansen die de digitalisering biedt, maar denken ook na over de gevolgen ervan voor mens en maatschappij. Via verschillende formules, zoals informatiereizen voor multiplicatoren, professionele uitwisseling tussen deskundigen, uitwisselingsprogramma’s voor jongeren en internationale festivals maken wij wereldwijde ontmoetingen mogelijk.
 

Het Goethe-Institut Nederland

Met zijn internationale netwerk is het Goethe-Institut ook in Nederland partner van openbare en particuliere cultuurdragers, van provincies, gemeenten en van het bedrijfsleven.

Het Goethe-Institut Nederland bevordert de culturele dialoog tussen Nederland en Duitsland. Deze buurlanden worden zich steeds meer bewust van hun overeenkomsten. Het is het doel van het Goethe-Institut om zulke positieve ontwikkelingen te signaleren, te versterken en te ondersteunen.

De dienstverlening in de bibliotheek van het Goethe-Institut Nederland richt zich op iedereen, die zich voor Duitsland interesseert, Duits wil leren of onderwijzen. De afdeling Bibliotheek en Informatie levert actuele informatie over culturele, maatschappelijke en politieke thema’s in Duitsland. Op de locatie Amsterdam hebben alle geïnteresseerden de beschikking over een modern uitgeruste bibliotheek met wifi. Het aanbod in de bibliotheken bestaat uit ca. 7500 gedrukte en audiovisuele media, de belangrijkste Duitse kranten en tijdschriften en het digitale aanbod via „Onleihe“.
Ook heeft het Goethe-Institut contacten met Nederlandse uitgevers, bibliotheken en andere organisaties in het boeken- en bibliotheekvak; een landelijk programma ter ondersteuning van literatuur- en vertaalinitiatieven bevordert de toegang tot Duitse literatuur in de Nederlandse taal.
 
Top