Taken en doelen

Workshopteilnehmerin
Workshopteilnehmerin | Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Sprache. Kultur. Deutschland.

Het Goethe-Institut e.V. is de wereldwijd actieve culturele instelling van de Duitse Bondsrepubliek.

Wij bevorderen de kennis van de Duitse taal in het buitenland en de internationale culturele samenwerking. Wij geven een compleet beeld van Duitsland aan de hand van informatie over het culturele, maatschappelijke en politieke leven in ons land. Onze cultuur- en opleidingsprogramma‘s bevorderen de interculturele dialoog en maken culturele participatie mogelijk. Ze ondersteunen de uitbreiding van maatschappelijke structuren en bevorderen de wereldwijde mobiliteit.

Met ons netwerk van Goethe-Instituten, Goethe-centra, culturele verenigingen, leeszalen maar ook examen- en taalcentra zijn wij sinds ruim zestig jaar voor veel mensen het eerste contact met Duitsland. De jarenlange partnerschappen die wij met toonaangevende instellingen en bekende personen in ruim 90 landen onderhouden, scheppen een blijvend vertrouwen in ons land. Wij zijn een partner voor iedereen die actief met Duitsland en de Duitse cultuur bezig is en we werken onafhankelijk en los van enige partijpolitiek.

Het Goethe-Institut Nederland

Met zijn internationale netwerk is het Goethe-Institut ook in Nederland partner van openbare en particuliere cultuurdragers, van provincies, gemeenten en van het bedrijfsleven.

Het Goethe-Institut Nederland bevordert de culturele dialoog tussen Nederland en Duitsland. Deze buurlanden worden zich steeds meer bewust van hun overeenkomsten. Het is het doel van het Goethe-Institut om zulke positieve ontwikkelingen te signaleren, te versterken en te ondersteunen.

De dienstverlening in de bibliotheken van het Goethe-Institut Nederland richt zich op iedereen, die zich voor Duitsland interesseert, Duits wil leren of onderwijzen. De afdeling Bibliotheek en Informatie levert actuele informatie over culturele, maatschappelijke en politieke thema’s in Duitsland. Op de beide locaties Amsterdam en Rotterdam hebben alle geïnteresseerden de beschikking over een modern uitgeruste bibliotheek met wifi. Het aanbod in de bibliotheken bestaat uit ca. 15 000 gedrukte en audiovisuele media, de belangrijkste Duitse kranten en tijdschriften en het digitale aanbod via „Onleihe“. Ook heeft het Goethe-Institut contacten met Nederlandse uitgevers, bibliotheken en andere organisaties in het boeken- en bibliotheekvak; een landelijk programma ter ondersteuning van literatuur- en vertaalinitiatieven bevordert de toegang tot Duitse literatuur in de Nederlandse taal.
 
Top