Samenwerkingspartner

Cultuurgezelschappen

De drie Duits-Nederlandse cultuurgezelschappen (Deutsche Bibliothek Den Haag, Genootschap Nederland Duitsland en Stichting Cultuur & Kommunikation) zijn onafhankelijke Nederlandse instellingen die zich (voor een deel) sinds vijftig jaar toewijden aan het onderhoud van de bilaterale cultuurbetrekkingen.

Literaturhaus Deutsche Bibliothek Den Haag

Witte de Withstraat 31-33
2518 CP Den Haag
Tel.: +31 70 3559762
info@literaturhaus-denhaag.nl

De Deutsche Bibliothek Den Haag beschikt over een veelzijdig aanbod aan Duitstalige media en organiseert regelmatig culturele evenementen zoals lezingen, presentaties en filmavonden. Een keer per maand vindt het literatuurcafé plaats, waarin Duitse boeken centraal staan.

Genootschap Nederland Duitsland

Secretariaat en ledenadministratie:
mvr. Margarita Krasnova
Tel.: +31 6 27173507
secretariaat@genootschapnld.nl

Het Genootschap Nederland Duitsland (GNLD) bevordert actief de culturele betrekkingen tussen Nederland en Duitsland. Al sinds de oprichting in 1953 organiseren wij jaarlijks een twintigtal bijeenkomsten zoals lezingen, symposia, voordrachten, premières van Duitse films en bezoeken aan tentoonstellingen. Prominente schrijvers, wetenschappers, juristen, politici en musici uit beide landen zijn hierbij onze gasten.

Stichting Cultuur & Kommunikation

Universiteit Utrecht
Duitse taal en cultuur
Drift 21
3512 BR Utrecht
Tel: +31 30 2534956
e.w.vanderknaap@uu.nl<

De Stichting Cultuur & Kommunikation (C&K) is een vereniging tussen Nederlandse universiteiten (Groningen, Leiden, Utrecht) en Hogescholen (Leeuwarden, Utrecht, Zwolle) die het vak Duitse taal en cultuur onderwijzen. Stichting Cultuur & Kommunikation heeft als doel het studieaanbod door cultuurprogramma’s aan te vullen en organiseert vier keer per jaar leesreizen met Duitstalige auteurs.

CONTACT

Herengracht 470
1017 CA Amsterdam
Tel. +31 20 5312900
info-amsterdam@goethe.de