Groepscursussen Duits online

 • Online Group Courses © Goethe-Institut London | Sinah Grotefels, Heike Sinn

 • Online Group Courses - Testimonial © Goethe-Institut London

 • Online Group Courses © Goethe-Institut London | Sinah Grotefels, Heike Sinn

 • Online Group Courses - Testimonial © Goethe-Institut London

 • Online Group Courses © Goethe-Institut London, Photograph: Sinah Grotefels / Fiona Hart

 • Online Group Courses - Testimonial © Goethe-Institut London | Sinah Grotefels, Heike Sinn

U wilt Duits in groepsverband leren, maar het is niet mogelijk om naar ons instituut te komen? U reist veel voor uw werk en leert liever zonder afhankelijk te zijn van plaats en tijd? Wij bieden datgene waarnaar u op zoekt bent! Met de DEUTSCH ONLINE groepscursus van het Goethe-Institut kunt u het Duits leren flexibel aan uw eigen tijdschema aanpassen en leert u waar u wilt. Desondanks leert u niet alleen, maar in een klein groepje van 6 tot 16 deelnemers. U raakt met behulp van alledaagse situaties vertrouwd met de vreemde taal en oefent Duits op afwisselende wijze. Minimumleeftijd: 18 jaar.
 


De DEUTSCH ONLINE groepscursus wordt op de niveaus A1 tot B2 aangeboden. Met deze cursus behaalt u binnen korte tijd het door u gewenste leerresultaat.
 1. Twee Tutoren begeleiden u gedurende de complete cursus. Ze geven regelmatig feedback en individuele leertips. De tutoren van het Goethe-Institut zijn gekwalificeerde leerkrachten. Bij vragen zijn ze bereikbaar via een forum op het leerplatform.
 2. U werkt met een interactief leerprogramma. Met professioneel oefenmateriaal en moderne leermethodes traint u het Duits en oefent u de vaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren. Samen met de andere cursisten maakt u veelzijdige, coöperatieve opgaven op het leerplatform van het Goethe-Institut.
 3. In maximaal 8 online bijeenkomsten spreekt u met uw tutoren en kunt u met andere deelnemers uit uw leergroep overleggen. U oefent het spreken en de mondelinge vaardigheden.
 4. De looptijd van maximaal vier maanden biedt u de mogelijkheid om de taal intensief te leren. Zo bent u vervolgens optimaal voorbereid op het behalen van een internationaal erkend Goethe-Zertifikat.
 5. Dankzij de internationale samenstelling van de leergroep biedt de cursus de mogelijkheid tot interculturele uitwisseling. Er is dan ook sprake van een afwisselende leerervaring.
Als klant van het Goethe-Institut kunt u daarnaast gratis gebruik maken van onze unsere online-bibliotheek (Onleihe). Daarnaast profiteert u van het gratis aanbod van het Goethe-Institut, zoals ons community-platform Deutsch-für-Dich. Hier kunt u met Goethe-studenten wereldwijd Duits oefenen. U vindt er ook talrijke apps en games.

U kunt de online groepscursus op de volgende niveaus boeken:
A1 (compleet niveau), alternatief op de deelniveaus A1.1, A1.2
A2 (compleet niveau), B1.1, B1.2, B2.1, B2.2

Na het afronden van de taalcursus ontvangt u een deelnamecertificaat van het Goethe-Institut.


Technische voorwaarden
 • Mac, iPad, tablet, pc of laptop
 • Headset met microfoon
 • Stabiele internetverbinding, bij wifi een voldoende bandbreedte (met name voor de virtuele bijeenkomsten)
Hier kunt u testen of uw internetverbinding aan de eisen voldoet:
speed-test voor Deutsch online

Voorkennis

Voor de cursussen op de niveaus A1 en A1.1 is geen voorkennis vereist.
Personen die geïnteresseerd zijn in een hoger niveau en die nog niet of langer dan 12 maanden geleden aan het Goethe-Institut een cursus Duits hebben gevolgd, worden door ons individueel op een niveau ingedeeld.

Online niveautest
Neem contact op met onlinecourses-dublin@goethe.de om de online niveautest aan te vragen.
De niveautest is uitsluitend toegankelijk met een wachtwoord. Onze schriftelijke niveautest kan online worden gemaakt. Toegang tot de niveautest is uitsluitend mogelijk met een wachtwoord. Uw persoonlijke toegangsgegevens voor de online niveautest ontvangt u wanneer u hier uw e-mailadres en, indien gewenst, uw naam invoert. Deze gegevens worden slechts eenmalig voor het toesturen van het wachtwoord gebruikt en worden daarna gewist.

Tijdsinvestering

Bij een cursus met een looptijd van 16 weken bedraagt de tijdsinvestering ca. 100 uur, m.a.w. ca. 6-7 uur per week. Bij een korte looptijd van 8 weken bedraagt de tijdsinvestering ongeveer de helft, m.a.w. ca. 50 uur.

Met uitzondering van de 8 virtuele bijeenkomsten bij een cursus van 16 weken resp. de 4 virtuele bijeenkomsten bij een cursus van 8 weken (die op vaste momenten worden aangeboden), kunnen de cursisten hun tijd vrij indelen. Gedisciplineerd en relatief regelmatig werken is belangrijk om de opdrachten succesvol af te sluiten en te profiteren van de vragen/antwoorden in het forum. Bovendien is dit van belang om opdrachten evt. nog op tijd te kunnen bewerken en de virtuele bijeenkomsten actief en adequaat voor te bereiden.

Opbouw cursus

De cursus combineert verschillende leervormen:
 1. Zelfstandig werken in het leerprogramma (virtuele leeromgeving); leerstof van het betreffende niveau komt aan de orde, er wordt automatisch feedback gegeven.
  Asynchrone groepsopdrachten op het leerplatform van het Goethe-Institut; De opdrachten gaan dieper in op bepaalde culturele thema's. De cursisten maken de opdrachten in groepjes, maar hoeven hiervoor niet tegelijkertijd online te zijn.
 2. Tutoren observeren de werkzaamheden in het leerprogramma, geven naast het leerprogramma regelmatig feedback en stellen eventueel extra oefenmateriaal ter beschikking.
  Inleveropgaven: Elke week moet er zelfstandig een tekst worden opgesteld, die door de tutor gecorrigeerd wordt. De cursist leert zo vanaf het begin om e-mails of andere korte schriftelijke mededelingen op te stellen. De voorgestelde thema's sluiten aan op de thema's van het leerprogramma en de virtuele bijeenkomsten. De door de tutor gecorrigeerde teksten vormen een persoonlijke feedback over de voortgang van het leerproces en bevatten uitgebreid advies en toelichtingen.
 3. Synchrone bijeenkomsten in Adobe, waarbij op de leerstof van de verschillende opdrachten nader wordt ingegaan. De bijeenkomsten vormen een ideale gelegenheid om de taal vanaf de eerste week via mondelinge communicatie tussen de cursisten en de tutoren toe te passen. Er vinden in totaal 8 bijeenkomsten (cursus van 16 weken) resp. 4 bijeenkomsten (cursus van 8 weken) plaats waarbij alle cursisten dienen deel te nemen. De data worden aan het begin van de cursus samen met de tutoren vastgelegd. In de 'nulweek' vindt er een introductie-evenement plaats waar de cursisten alle benodigde informatie ontvangen en het leerprogramma en het leerplatform leren kennen. In de daarop volgende bijeenkomsten worden de mondelinge vaardigheden in korte dialogen geoefend, de belangrijkste grammaticale structuren onderzocht en culturele thema's behandeld.

Cursisten ontvangen een deelnamecertificaat wanneer ze 70% van de leerstof in het leerprogramma bewerkt hebben, aan 75% van de virtuele bijeenkomsten hebben deelgenomen en de schriftelijke opdrachten op het leerplatform hebben afgerond.

Daarnaast kunnen de cursisten zich optioneel voor het Goethe-Zertifikat aanmelden. Voor dit examen worden kosten in rekening gebracht die niet zijn inbegrepen in de kosten voor de online groepscursus.

Meldt u zich voor de volgende cursus aan


Begin  12-03-2020
Einde (looptijd cursus) 12-07-2020 (16 weken)
Aanmelding uiterlijk tot 10-03-2020
Virtuele bijeenkomsten Aan het begin van de cursus worden door de docenten 8 virtuele groepsbijeenkomsten vastgelegd.
Aanmelding Online aanmelding

Paypal-knop
(U wordt doorgestuurd naar Paypal.)
Prijs € 700
           

   
Begin  26-03-2020
Einde (looptijd cursus) 31-05-2020 (8 weken)
Aanmelding uiterlijk tot 24-03-2020
 
Virtuele bijeenkomsten Aan het begin van de cursus worden door de docenten 8 virtuele groepsbijeenkomsten vastgelegd.
Aanmelding Online aanmelding

Paypal-knop
(U wordt doorgestuurd naar Paypal.)
Prijs € 380
       

       
Begin  12-03-2020
Einde (looptijd cursus) 17-05-2020 (8 weken)
Aanmelding uiterlijk tot 10-03-2020
Virtuele bijeenkomsten Aan het begin van de cursus worden door de docenten 8 virtuele groepsbijeenkomsten vastgelegd.
Aanmelding Niveautest

Online aanmelding

Paypal-knop
(U wordt doorgestuurd naar Paypal.)
Prijs € 380
   

           
Begin  12-03-2020
Einde (looptijd cursus) 12-07-2020 (16 weken)
Aanmelding uiterlijk tot 10-03-2020
Virtuele bijeenkomsten Aan het begin van de cursus worden door de docenten 8 virtuele groepsbijeenkomsten vastgelegd.
Prijs € 700
Anmeldung Niveautest

Online aanmelding

 
Cursus betaalen
 

Het instituut behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren indien het minimale aantal deelnemers niet bereikt is.
Top