Tilrettelagte øvingsoppgaver

Eksamenskontorene til Goethe-Institut bestreber seg på å tilrettelegge for de spesielle og individuelle behovene til funksjons- og bevegelseshemmede eksamenskandidater. De spesielle behovene kan skyldes syns- eller hørselshemning eller motorisk funksjonshemning.

Her finner du sertifiserte øvingsoppgaver for alle eksamensnivåene som er tilrettelagt for eksamenskandidater med spesielle behov. Disse øvelsene er interaktive, det vil si at det er mulig å få umiddelbar tilgang til vurderingen. Eksamenstreningen kan forresten også brukes på alle mobiltelefoner med tilgang til Internett.