Mer informasjon

Nå er det din tur: modulene

Goethe-Zertifikat B1 består av modulene lese, lytte, skrive og snakke (muntlig pareksamen). Eksamenen gjennomføres og vurderes på samme måte over hele verden.

De fire modulene kan avlegges hver for seg eller samtidig. Vitnemål for fire gjennomførte enkeltmoduler tilsvarer et samlet vitnemål.

Denne eksamenen ble utviklet av Goethe-Institut, Universitetet i Freiburg/Sveits og ÖSD og tilbys over hele verden under betegnelsen Goethe-Zertifikat B1 eller ÖSD-Zertifikat B1.
 

Lese

Du leser blogginnlegg, e-poster, avisartikler, annonser og skriftlige anvisninger. Du kan forstå hovedinnholdet, viktige detaljer samt synspunkter og meninger.

Varighet: 65 minutter

Skrive

Du skriver personlige og formelle e-poster/brev og formulerer skriftlig ditt synspunkt i et foruminnlegg.

Varighet: 60 minutter

Lytte

Du får høre kunngjøringer, korte foredrag, uformelle samtaler samt diskusjoner fra radio. Du forstår hovedinnholdet i uttalelsene og viktige detaljer.

Varighet: 40 minutter

Snakke

Du snakker med samtalepartneren om et dagligdags tema, f. eks. reiser. Du reagerer på spørsmål, sier din mening og kommer med forslag. Du holder en presentasjon om et dagligdags tema uten manus og svarer på spørsmål om temaet.

Varighet: ca. 15 minutter

Forutsetninger

Goethe-Zertifikat B1 er en tyskeksamen for ungdom og voksne.

Eksamenene til Goethe-Institut er tilgjengelige for alle interesserte og kan avlegges uavhengig av alder og nasjonalitet.
  • Goethe-Zertifikat B1 for ungdom anbefales for alderen tolv år og oppover.
  • Goethe-Zertifikat B1 for voksne anbefales for alderen seksten år og oppover.
  • Goethe-Zertifikat B1 forutsetter språkkunnskaper på tredje kompetansenivå (B1) i den felleseuropeiske referanserammen for språk (GER).
  • For å nå dette nivået trenger man, avhengig av forkunnskaper og læringsmessige forutsetninger, 350-650 undervisningsenheter à 45 minutter.