Mer informasjon

Slett ikke så vanskelig: eksamensdelene

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 består av eksamensdelene lese, lytte, skrive og snakke (muntlig gruppeeksamen).
Eksamenen gjennomføres og vurderes på samme måte over hele verden.
 

Lese

Du leser tekster som f.eks. korte avisnotiser, småannonser, opplysningsskilt eller oppslag og løser tilhørende oppgaver.

Varighet: 25 minutter

Skrive

Du fyller ut enkle skjemaer og skriver en kort personlig tekst om en dagligdags situasjon.

Varighet: 20 minutter

Lytte

Du får høre korte dagligdagse samtaler, telefonmeldinger eller offentlige kunngjøringer og løser tilhørende oppgaver.

Varighet: 20 minutter

Snakke

Du presenterer deg i gruppen. Deretter stiller og svarer du på dagligdagse spørsmål og ber noen i gruppen om noe.

Varighet: 15 minutter

Forutsetninger

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 er en tyskeksamen for voksne.

Eksamenene til Goethe-Institut er tilgjengelige for alle interesserte og kan avlegges uavhengig av alder og nasjonalitet.
  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 anbefales for alderen seksten år og oppover
  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 forutsetter språkkunnskaper på første kompetansenivå (A1) i den felleseuropeiske referanserammen for språk (GER).
  • For å nå dette nivået trenger man, avhengig av forkunnskaper og læringsmessige forutsetninger, 80-200 undervisningsenheter à 45 minutter.