Infoträff online

Prüfungskooperation © Getty Images
  • internationellt erkända prov
  • högsta kvalitet
  • nära samarbete
  • bättre resultat

Tack för ditt intresse för våra tyska prov. Vi erbjuder informationsmöten online och ser fram emot att ge dig personlig rådgivning.