Uppgifter och mål

Goethe-Institut Om oss Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Språk. Kultur. Tyskland.

Goethe-Institutet är Förbundsrepublikens Tysklands kulturinstitut med verksamhet i hela världen.

Vår uppgift är att främja det tyska språket i utlandet och gynna det internationella kultursamarbetet. Genom att informera om det kulturella, sociala och politiska livet vill vi förmedla en mångfacetterad bild av Tyskland. Våra program inom kultur och utbildning främjar interkulturell dialog och gör det möjligt att ta del av tysk kultur i utlandet. De stärker även uppbyggnaden av civilsamhällets strukturer och främjar internationell rörlighet.

Med vårt nätverk av Goethe-Institut, Goethecentrum, kultursällskap, läsesalar och prov- och språkkurscentrum är vi sedan över 60 år tillbaka den första kontakten med Tyskland för många människor. Vi samarbetar också med ledande institutioner och personer i över 90 länder sedan många år tillbaka, vilket skapar varaktigt förtroende för vårt land. Vi är en samarbetspartner för alla som vill arbeta aktivt med Tyskland och den tyska kulturen. Vi är en oberoende och partipolitiskt obunden organisation.

Goethe-Institut Schweden

Ett upplyst fönster på Goethe-Institut i Stockholm. Goethe-Institut Schweden i Stockholm | Foto: Goethe-Institut/Moa Karlberg

Goethe-Institut Schweden främjar det tyska språket och förmedlar tysk kultur och en aktuell bild av Tyskland i hela landet.

Våra kulturprogram förenar tysk nutidskultur med svenska och europeiska positioner, alltid i samarbete med lokala partner.

Vi samverkar med svenska institutioner och organisationer som är engagerade i främjandet av det tyska språket och försöker på så sätt att stärka intresset för att lära sig tyska.

Vår informationsservicesvarar snabbt och professionellt på frågor om Tyskland. Biblioteket tillhandahåller ett brett sortiment av tyskspråkig litteratur och erbjuder expertis inom detta område.