Utställning och Program
Reloaded! European values in forensic architecture (Lecture and Screening)

THE LEFT-TO-DIE BOAT
© FORENSIC ARCHITECTURE, 2020

Italienska Kulturinstitutet "C.M. Lerici"

Den turnerande utställningen "Europa – Humanisternas arv" invigs den 20 januari på Italienska kulturinstitutet i Stockholm. I samband med öppningen riktas blicken på den europeiska humanismen, med två kortfilmer samt ett föredrag av latinisten Elena Dahlberg.

Europa – Humanisternas arv är del av projektet Reloaded! European Values som lanserades tillsammans med EUNIC-Stockholm (European Union National Institutes for Culture) och EU-kommissionen i Sverige. Utställningen belyser humanismens europeiska arv och presenterar humanistiska tänkare, författare, konstnärer och vetenskapsmän från 20 europeiska länder. Dessa män och kvinnor har med sina idéer bidragit till utvecklingen av en europeisk värdegemenskap.

Evenemanget är ett EUNIC-projekt, i samarbete med Italienska kulturinstitutet i Stockholm, Polska institutet i Stockholm och blinkvideo mediaart. 

Föredrag: 
Elena Dahlberg, Uppsala universitet: "Humanitas då och nu - renässansideal och dagens fria människa" (Språk: engelska)
Elena Dahlberg kommer att tala om humanismen som begrepp med dess olika betydelser genom tiderna.


Kortfilmer om Europa:
Vi visar två kortfilmer som på olika sätt drar paralleller mellan förankrade värderingar inom humanismen och Europas samtid. Vilken betydelse har det humanistiska arvet beträffande kapitalismen, terrorskräck och flyktingkrisen?
 
Voyage au bout d’une identité (Luxemburg, regi: Filip Markiewicz 2015, 35 min.)
Språk: franska med engelsk text

Filmtiteln likaväl som filmen är mångtydig och regissören Filip Markiewicz erbjuder olika infallsvinklar. Traderade europeiska mytologier, migrationen i Europa under de senaste årtionden samt en ironisk blick på regissörens hemland Luxemburg och dess image som skatteparadis.
 
Liquid Traces - The Left-to-die Boat Case (regi: Charles Heller och Lorenzo Pezzani
2014, 17 min.) Språk: engelsk text

I samband med den s.k. Left-to-die Boat case tvingades 72 passagerare på en flyktingbåt driva runt i NATO’s sjöövervakningsområde i två veckor, endast 9 människor överlevde. Filmen rekonstruerar dessa händelser ur ett forensiskt forskningsperspektiv och bevisar att havet inte slukar några spår utan blir ett vittne när det gäller humanismen.


Elena Dahlberg  © privat Elena Dahlberg privat
Fil dr Elena Dahlberg är latinist och forskare vid Uppsala universitet. Hon intresserar sig för renässanskulturen i stort och för Sveriges nylatinska litteratur i synnerhet. Just nu arbetar hon med en bok om latinsk poesi från den tid då Sverige växte fram som en stormakt. Under denna period genomgick Sverige en omdaning på flera plan som en naturlig konsekvens av renässansens spridning i Norden. Som i andra länder runt om i Europa började man även i Sverige producera litterära alster i syfte att legitimera statens territoriella expansion och makthavarnas ideologiska program. En stor del av denna högst intressanta litteratur skrevs på latin, dåtidens lingua franca. Elena Dahlbergs bok kommer att visa hur den svenska staten använde sig av poesi på latin för att lansera och befästa sin politiska och kulturella agenda. 

 
 

Detaljer

Italienska Kulturinstitutet "C.M. Lerici"

Gärdesgatan 14
115 27 Stockholm

Språk: engelska
Pris: Fri entré. Vänligen anmäl dig till:

iicstokholm@gmail.com
Del av serie Reloaded! European Values