หลักสูตรเฉพาะด้าน

ฝึกเฉพาะทักษะที่ต้องการ

ติดต่อเรา
Illustration:  Fröhliche Lernende greifen nach Büchern, Sprechblasen und einer Deutschlandkarte, die durch die Luft fliegen.
  • การฝึกเขียนและอ่านออกเสียงตัวอักษร
  • การฝึกอบรมการทำงานต่างวัฒนธรรม
  • หลักสูตรภาษาเยอรมันรายบุคคล/กลุ่มย่อย

หลักสูตรของเรา

Eine Frau schreibt in ein Heft. Auf dem Tisch befinden sich ein Laptop, ein Handy, ein Hut und ein Trinkbecher mit Limonade. © GettyImages

การฝึกเขียนและอ่านออกเสียงตัวอักษร

Zwei fröhliche junge Menschen klatschen die Hände gegeneinander und lachen. Im Hintergrund steht eine Whiteboard.

การฝึกอบรมการทำงานต่างวัฒนธรรม

Nahaufnahme von Händen zweier Studierender. Vor ihnen liegen aufgeschlagene Bücher. © Getty Images

หลักสูตรภาษาเยอรมันรายบุคคล/กลุ่มย่อย

คำถามที่พบบ่อย

ถ้าคุณมีคำถาม ติดต่อ | เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ อีเมล์หาเราที่