Social Translating

เกี่ยวกับโครงการ Social Translating

โครงการ Social Translating ทดลองใช้เครื่องมือทางโซเชียลแบบใหม่สำหรับการแปลงานวรรณกรรม นักแปลจากทวีปเอเชียแปลนวนิยายภาษาเยอรมันเป็นภาษาของประเทศตนเอง มีการพบปะในห้องประชุมดิจิทัลแบบปิด ทำการแปลพร้อมกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันและกัน และปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับนักเขียน โดยใช้งานผ่านแพล็ตฟอร์ม E-Book พร้อมเครื่องมือสำหรับสื่อสารโซเชียล อันได้แก่ การจดบันทึกที่ขอบของหน้า E-Book รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นจากนักแปลและนักเขียนที่สามารถเขียนโต้ตอบและต่อยอดไปได้
 
ในโครงการความร่วมมือกับสำนักพิมพ์เยอรมันที่ส่งหนังสือเข้าร่วม Social Translating มีการเชิญนักแปลจากนอกเอเชียให้ร่วมอภิปรายใน Social Translating อีกด้วย
 
โครงการ Merck Social Translating ปี 2018 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันเกอเธ่ เกาหลีและ Merck Korea

  Seitentrenner 1

หนังสือที่ได้รับการแปลในปีค.ศ. 2018, 2019 และ 2021
หนังสือแปลที่ตีพิมพ์

Daheim © © สำนักพิมพ์ Library House ติดบ้าน © สำนักพิมพ์ Library House
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): ติดบ้าน
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Daheim
ผู้แต่ง: Judith Hermann
ผู้แปล: นันทนา อนันต์โกศล
สำนักพิมพ์: Library House
ปีที่พิมพ์: 2566
ISBN: 9786168123973Cover Verzeichnis einiger Verluste © © สำนักพิมพ์กำมะหยี่ หายสาบสูญ © สำนักพิมพ์กำมะหยี่
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): หายสาบสูญ
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Verzeichnis einiger Verluste
ผู้แต่ง: ยูดิธ ชาลันสกี
ผู้แปล: โปรดปราณ อรัญญิก
สำนักพิมพ์: กำมะหยี่
ปีที่พิมพ์: 2565
ISBN: 9786165630375Cover Die Welt im Rücken © © สำนักพิมพ์ Library House Cover Die Welt im Rücken_Thai © สำนักพิมพ์ Library House
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): ในโลกอันแปรปรวน: บันทึกของนักเขียนไบโพลาร์
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Die Welt im Rücken
ผู้แต่ง: โทมัส เม็ลเล
ผู้แปล: อัญชลี โตพึ่งพงศ์
สำนักพิมพ์: Library House
ปีที่พิมพ์: 2562
ISBN: 9786168123287

ผู้แปลในภาษาต่างๆเรื่องราวที่น่าสนใจ
ด้วยความสนับสนุนของ  Seitentrenner 3