เอกสารแบบฝึกหัด

ดูแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Goethe-Zertifikat B1 ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด ได้ที่นี่

ชุดแบบฝึกหัดออนไลน์

ตัวอย่างข้อสอบ B1 สำหรับผู้พิการ

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ตัวอย่างข้อสอบ B1 สำหรับผู้ใหญ่ ฟังตัวอย่างข้อสอบ B1 สำหรับผู้ใหญ่ ทักษะการฟัง (37.21 นาที)
ดูตัวอย่างข้อสอบ B1 สำหรับผู้ใหญ่ ทักษะการพูด (12.55 นาที)
© Goethe-Institut

แบบฝึกหัด B1 สำหรับผู้ใหญ่ ฟังแบบฝึกหัด B1 สำหรับผู้ใหญ่ ทักษะการฟัง (39.13 นาที)
ตัวอย่างข้อสอบ B1 สำหรับเยาวชน ฟังตัวอย่างข้อสอบ B1 สำหรับเยาวชน ทักษะการฟัง (36.38 นาที)
แบบฝึกหัด B1 สำหรับเยาวชน ฟังแบบฝึกหัก B1 สำหรับเยาวชน ทักษะการฟัง (39.41 นาที)