เอกสารแบบฝึกหัด

ดูแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด ได้ที่นี่

ชุดแบบฝึกหัดออนไลน์

ตัวอย่างข้อสอบ C2 สำหรับผู้พิการ

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ตัวอย่างข้อสอบ C2 ฟังตัวอย่างข้อสอบ C2 ทักษะการฟัง (37.49 นาที)
ดูตัวอย่างข้อสอบ C2 ทักษะการพูด (17:24 นาที)
© Goethe-Institut

แบบฝึกหัด C2 - 01 ฟังแบบฝึกหัด C2 ทักษะการฟัง 01 (37.50 นาที)