เอกสารแบบฝึกหัด

ดูแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Goethe-Zertifikat A2 ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด ได้ที่นี่

ชุดแบบฝึกหัดออนไลน์

ตัวอย่างข้อสอบ A2 สำหรับผู้พิการ

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ตัวอย่างข้อสอบ A2 สำหรับผู้ใหญ่ ฟังตัวอย่างข้อสอบ A2 สำหรับเยาวชน ทักษะการฟัง (23.35 นาที)
ดูตัวอย่างข้อสอบ A2 สำหรับผู้ใหญ่ ทักษะการพูด (11.19 นาที)
© Goethe-Institut


แบบฝึกหัดระดับ A2 สำหรับผู้ใหญ่ แบบฝึกหัดชุดข้อสอบฟัง ระดับ A2 สำหรับผู้ใหญ่ สำหรับฟังผ่านเว็บไซต์ (24:10 Min.)