Gazi Eğitim Enstitüsü, Jimnastik Okulu

Gazi Eğitim Enstitüsü, Jimnastik Okulu

  • Yapım Yılı: 1930
  • Yeri: Beşevler, Ankara
  • Tasarım: Ernst A. Egli

Plan ve cephe özellikleri, eğimli kırma çatısı ile Egli mimarlığının önemli örneklerinden birisi olan Jimnastik Okulu binası; ana ögesi olan spor salonu ile bürolar ve küçük bir salonu barındıran iki yandaki kanatlardan oluşur. Yapının ana girişi, güneyindeki dışa taşkın holün iki yanından sağlanmaktadır. Holün güney cephesinde orta eksende, özgününde atlet heykellerinin yer aldığı bir niş bulunmaktadır.

Oldukça yalın bir anlayışla tasarlanan spor salonunun kuzeyinde, oturma sıralarına ve spor salonuna açılan üç kapı; doğu ve batısında, altta soyunma odaları, üstte balkonlar bulunur.

Yapının işlevselci bir anlayışla düzenlenen ön cephesinde ortadaki dışa taşkın giriş bölümü ve iki yandaki kanatlar simetrik etkiyi sağlamaktadır. Koridor ve hol alçak tutularak üstteki pencerelerden salonun bol ışık almasına olanak sağlanmıştır. Arka cephede ise ortada, altı kolonun taşıdığı, geniş olmayan bir saçak ile kolonların arasında spor salonuna açılan üç kapı ve düşey pencereler sıralanır.

Yapıda çoğunlukla betonarme karkas kullanılmıştır. Buna ek olarak büyük salonun geniş açıklığı çelik kutu kirişlerle geçilmiştir. Yapının dışında subasman seviyesine kadar olan bölüm ile girişe ulaşımı sağlayan merdivenler taş kaplıdır. Bunların dışında bütün cepheler edelputz sıvalıdır.

Goethe-Institut Ankara
2010