Gazi Lisesi

Gazi Lisesi

  • Yapım Yılları: 1936
  • Yeri: Ulus, Ankara
  • Tasarım: Ernst A. Egli

L biçimli bir kütleye sahip olan yapının kuzey-güney doğrultusundaki uzun kolu yarım bodrum üzerine iki katlı, diğer kolu üç katlı olarak biçimlenmiştir. Yüksekçe bir parapet duvarının arkasındaki kırma çatı ile örtülüdür. 

L biçimli kütlenin uzun kolunda derslikler; kısa kolunda ise laboratuvar, amfi, atölye gibi büyük mekanlar ile yönetim odaları yer alır. Derslik koridorlarında mekanı zenginleştiren sütun dizileri dikkati çeker.

Yapının cepheleri, bu dönemin Uluslararası Mimarlık üslubuna uygun olarak işlevsel ve yalın bir anlayışla düzenlenmiştir. Ön cephenin asıl vurgu elemanı anıtsal giriş düzenlemesidir. Cephenin güneye yakın bölümü geri çekilerek köşesine iki kat boyunca yükselen yuvarlak kesitli bir sütun yerleştirilmiş, önde kalan kütlenin köşesi ise yuvarlatılmıştır. Girişin kuzeyinde dersliklerin yatay dizi oluşturan iki sıra penceresi yer alır.  Dersliklerin yer aldığı uzun kütlenin bahçe cephesine ise portik düzenlemesi yerleştirilmiştir.

Yapının taşıyıcı sistemi betonarme iskelettir. Bütün cepheler edelpuzt sıvalıdır. Derslikler, koridorlar ve hollerin zemini dökme mozaik kaplıdır. Merdiven korkulukları geometrik biçimli metal şebekelidir. Yönetici çalışma odalarının duvarları ahşap lambri, zemini ise ahşap parke ile kaplanmıştır.

Goethe-Institut Ankara
2010