Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

  • Yapım Yılı: 1935-36
  • Bugünkü İşlevi: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
  • Mimar: Ernst A. Egli

Rasyonel fonksiyoncu yaklaşımla tasarlanmış olan fakülte binası, bodrum üzerinde iki ve üç katlı iki uzun kütlenin T şeklinde birleşmelerinden oluşmuştur. Merdivenli giriş, ana caddeye paralel uzanan bloktandır. Üç katlı olan bu bloğun plan düzeni simetriktir. Zemin katında sütunlu mekân büyük bir yer kaplamaktadır. Geniş ve rahat üç merdivenle ulaşılan üst katlarda profesör ve asistan odaları geniş bir koridorun iki tarafına yerleştirilmişlerdir.

Ana bloğun büyük cam yüzeyleriyle daha serbest arka cephe tasarımı, yapıların ön cephelerinin sık yerleştirilmiş eş büyüklükte pencerelerinin yaptığı dizilerle karşıtlık oluşturmaktadır.

Betonarme iskelet sistemiyle inşa edilen blokların üstü; yükseltilmiş korkuluk duvarları arkasına gizlenmiş, eğimli, kiremitle kaplı çatılarla örtülmüştür.

Goethe-Institut Ankara
2010