Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

  • Yapım Yıllı: 1933
  • Yeri: Dışkapı, Ulus
  • Bugünkü İşlevi: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi
  • Mimarları: Ernst Egli ve Baurat Naht

Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün ilk yerleşim planı ve bazı yapıları Baurat Naht isimli bir Alman mimar tarafından tasarlanmış ve uygulanmış,  Mimar Naht’ın ücret anlaşmazlığı nedeniyle işi bırakıp ülkesine dönmesinden sonra yerleşkenin tüm tasarım, uygulama ve kontrol sorumluluğu mimar Egli’ye verilmiştir.

Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin içinde yer aldığı yerleşke, Turgut Baştuğ Caddesi, Turgut Özal Bulvarı ve Fatih Caddesi’nin çevrelediği 300x100m boyutlarındaki belli bir biçimi olmayan alan üzerinde kurulmuştur. Yerleşkenin yapıları, batı uçtan başlayıp anıtsal merdivenlerle devam ederek eski Rektörlük Binasının altından geçen bir yaya yolu ekseninin iki yanında toplanmıştır. Yaya yolu Rektörlük Binası’ndan sonra iki yanında bulunan üç katlı dört yapı için bir simetri doğrultusu oluşturmaktadır. Eksenin kuzeyinde ise yaya ekseninden ayrılmış durumdaki Zootekni ve Süt Teknolojisi bölümlerinin binaları konumlanmıştır. Öğrenci Yurdu, Rektörlük Binasının batı cephesinin güney tarafına bitişiktir.

Yerleşkenin özenle tasarlanmış yapıları arasında eski Rektörlük ile Pataloji Anabilim Dalı yapıları bulunmaktadır. Yarım bodrum üzerine iki katlı, dikdörtgen kütleli kiremit çatılı Rektörlük binası tipik bir Egli tasarımıdır. Rektörlük binasının planı, dönem özelliklerini gösteren yalın bir anlayışla tasarlanmıştır. Yapının batı cephesindeki girişi, üst kat döşeme hizasına kadar yükselen geniş saçaklı bir portikle vurgulanmış, portiğin iki yanındaki merdivenlerle, yüksekçe yarım bodrum kat üstündeki zemin kata ulaşım sağlanmıştır. Eksende ise, yapının alt katında bırakılan boşluktan yerleşkenin yaya bölgesine geçilmektedir. Rektörlük binasının zemin katında kuzey bölümde o dönemde oldukça önemsendiği anlaşılan konferans salonu ile rektör odası yerleştirilmiştir. Rektörlük makam odası, önündeki geniş holü ve onun devamındaki üç kollu, ahşap kaplanmış merdiveni ile özenle vurgulanmıştır.

Rektörlük binasının batıya bakan giriş cephesi, ortada bulunan ve cephenin büyük bölümünü kaplayan iki kat yüksekliğindeki portik düzenlemesi ve ön avludan zemin kata çıkışı sağlayan simetrik merdivenleriyle dikkat çekmektedir. Teras çatı ile örtülü yapıda herhangi bir bezeme ögesi bulunmamaktadır. Cepheleri edelputz sıvalı olan yapının iç mekanlarında, zeminde ahşap parke, duvarlarda ahşap lambri, tavanlarda az miktarda kartonpiyer kullanımı dikkati çekmektedir.

Goethe-Institut Ankara
2010